CI/CD Pipeline Process and CD Tools Team

The Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD) pipeline sets operating principles and it is one of the best practices for Development and Operations (Dev-Ops) teams to implement and deliver code

Share
L&D EMEA Strategic Days

HR drží krok s dobou.

Share
Dancing Through Equity

The Journey to Creating an Equitable Workforce.

Share
Summer Closing

Netradične, po prvýkrát, sme v septembri spoločne uzatvorili leto.

Share
ON Semiconductor is onsemi

ON Semiconductor rebranded itself as onsemi.

Share
Net-Zero Emisions

By 2040 we aim to achieve net-zero emissions. 

Share
Kids Camp 2021

onsemi deti strávili aj v tomto roku 3 dni spoločne na dennom tábore.

Share
Do práce na bicykli 2021

Do súťaže Do práce na bicykli sa zapojilo 6 tímov. S 21 jednotlivcami urobilo 392 jázd a nabicyklovali 5 280.33 kilometrov.

Share
Coffee tasting & Summer opening

V pondelok 6. júla 2021 sa skončil náš polročný homeoffice a my sa  konečne môžeme vrátiť do našich kancelárií.

Share
Lockdown Challenge & 40 075 km

Počas lockdownu sme sa rozhodli prejsť po rovníku okolo Zeme a zdolať 40 075 kilometrov.

Share