Náš tím Piešťany

Centrum služieb zákazníkom (CSR)

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým výrobcovia automobilov, ale aj zákazníci pôsobiaci na trhu komunikácií, bielej techniky, spotrebnej techniky, zdravotníctva, leteckého priemyslu alebo vojenskej výroby. V centre služieb zákazníkom ponúkame služby v oblastiach ako napríklad podpora predaja, marketing, EDI konektivita (electronic data interface), zákaznícke služby, oceňovanie a manažovanie skladových zásob u zákazníka.

ON Semiconductor
ON Semiconductor
Centrum technickej podpory (TSC)

Centrum technickej podpory – TSC poskytuje globálnu zákaznícku podporu pri produktových, aplikačných a všeobecne-technických otázkach, týkajúcich sa polovodičových súčiastok vyrábaných firmou. Okrem iných sem patria činnosti ako výber vhodného produktu, simulácie, testovanie, produktová charakterizácia, debbuging alebo identifikácia súčiastok, ktorými je možné nahradiť konkurenčné produkty.
TSC je jedným z kľúčových oddelení urýchľujúcich implementáciu produktov firmy onsemi do finálnych aplikácií našich zákazníkov.

Kvalita

Oddelenie kvality tvorí niekoľko tímov, ktoré zabezpečujú:

  • riešenie technických problémov zákazníkov v EMEA regióne (Európa, Blízky východ a Afrika), monitorovanie zlepšovania výkonnosti našich produktov a ich výkonu u zákazníkov.
  • kvalifikáciu nových produktov a zmien u zákazníkov po celom svete.
  • zhodu kompozície produktov onsemi s požiadavkami zákazníkov a industriálnymi a legislatívnymi štandardmi.
ON Semiconductor
ON Semiconductor
Financie

V Piešťanoch okrem komplexného účtovníctva pre Slovensko spracovávame aj komplexné účtovníctvo pre slovinskú a poľskú pobočku onsemi, zabezpečujeme úhradu a správu pohľadávok pre americký a európsky región.

Corporate Pricing

Na oddelení Corporate Pricing-u sme partnerom zákazníka v procese cenotvorby a cenových zmlúv. So zákazníkmi vyjednávame cenové podmienky s ohľadom na dosiahnutie čo najvyššej obchodnej marže a trhového podielu. Zákazníkom pripravujeme cenové ponuky pre jednotlivé súčiastky, ale aj pre celé produktové portfólia. Úzko spolupracujeme s rôznymi internými oddeleniami.

onsemi