Voľné miesta Žilina

Naša Žilinská pobočka pôsobí priamo na akademickej pôde Žilinskej univerzity – na Katedre mechatroniky a elektroniky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Voľné pracovné pozície sú určené pre absolventov alebo zamestnancov Žilinskej univerzity s elektrotechnickým vzdelaním. Ide o súbežný pracovný úväzok s firmou ON Semiconductor Slovakia, a.s. a Žilinskou univerzitou.

V prípade záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu: job.piestany@onsemi.com alebo prostredníctvom formulára nižšie.

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)