Piešťany

V modernom centre zákazníckych služieb v Piešťanoch zabezpečujeme technickú, marketingovú a obchodnú podporu zákazníkom prostredníctvom Centra služieb zákazníkom, Centra technickej podpory, IT centra, Kvality, Corporate pricingu a Financií.

onsemi
ON Semiconductor
Bratislava – Vývojové centrum (BDC)

BDC je jedinečné vývojové centrum integrovaných obvodov na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na vývoj obvodov pre riadenie napájania pre zákazníkov z celého sveta, primárne z oblasti automobilového priemyslu.

Bratislava – Software centrum

Softvérový tím je zodpovedný za Product Recommendation Tools+  a  vylepšenia webových technológíí s cieľom podporiť silnejšie zapojenie zákazníkov a partnerov. Product Recommendation Tools+ sú online nástroje, ktoré pomáhajú zákazníkom a aplikačným inžinierom nájsť vhodné súčiastky naprieč širokým onsemi portfóliom. Pracujeme s modernými webovými a cloudovými technológiami, využívame výhody agilného vývoja a DevOps.

onsemi
onsemi
Žilina

Tím inžinierov žilinskej pobočky TSC oddelenia navrhuje pre našich amerických a európskych zákazníkov inovatívne blokové aplikačné riešenia využívajúce najnovšie súčiastky firmy.