Podporovať študentov je jednou z našich priorít

Jednou z našich priorít je podporovať záujem študentov o technické odbory. Ako silný partner sprevádzame vybraných študentov štúdiom a po jeho ukončení tým najlepším ponúkame uplatnenie u nás:

 • Ako študent elektrotechnického odboru máš možnosť prísť do nášho vývojového centra na exkurziu, ak sa ti u nás zapáči, môžeš sa uchádzať o letnú platenú brigádu. Tí najlepší dostanú možnosť pokračovať v spolupráci počas školského roka. Naši skúsení kolegovia radi pomôžu aj s výberom a vypracovaním bakalárskej, či diplomovej práce. Celá cesta môže byť ukončená perspektívnym a stabilným zamestnaním u nás.
 • Ako študent informačných technológií máš možnosť spolupracovať s našimi kolegami v bratislavskom Software Centre alebo v piešťanskom IT centre.
 • Ako študent netechnického odboru, máš možnosť spolupracovať s našimi kolegami v našom piešťanskom centre služieb zákazníkom.
ON Semiconductor
ON Semiconductor
Naša spolupráca so študentami a školami má však aj tieto podoby
 • stredoškolská prax na našich pracoviskách
 • platená stáž (letná alebo celoročná) pre vysokoškolákov
 • spolupráca na bakalárskych a diplomových prácach
 • odborné prednášky našich kolegov na pôde školy (najmä v oblasti elektroniky)
 • exkurzie v našich špičkovo vybavených laboratóriách
 • finančná podpora vybraných projektov
 • materiálne dary pre študentov zapojených do súťaží a konferencií (ZENIT, Technická myšlienka roka)
Najvýznamnejšia spolupráca prebieha v súčasnosti s týmito školami
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
 • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
 • Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
 • City University Trenčín
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Halova ul., Bratislava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. K.Adlera Bratislava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
 • Bilingválne gymnázium, Nové Mesto nad Váhom
ON Semiconductor
Otestuj sa

Si študent elektrotechniky, našiel si náš poster na škole a hľadáš odpovede na otázky na posteri? Nájdeš ich tu!
Nenašiel si poster? Nevadí! Otestovať sa môžeš sa aj tu!

 1. Základná surovina pre výrobu polovodičových súčiastok je:
  a) kremík
  b) hliník
  c) indium
  Určite si vedel, že správna odpoveď je kremík.
 2. Viete, ako sa zmení kapacita doskového kondenzátora, ak zväčšíme vzdialenosť elektród dvojnásobne?
  Správna odpoveď: Kapacita klesne dvojnásobne
 3. Majme digitálne náramkové hodinky, ktoré sa zrýchľujú pravidelne o 4 minúty a 4 sekundy za 24 hodín. Čím je to asi spôsobené?
  a) nižšou frekvenciou oscilátora hodiniek
  b) vyššou frekvenciou oscilátora hodiniek
  c) nesprávnym počiatočným vynulovaním
  Správna odpoveď: Vyššou frekvenciou oscilátora hodiniek