Súčasť našej DNA

Intenzívna podpora technického vzdelávania na Slovensku a spolupráca s akademickou obcou je súčasťou našej DNA. Aktívne vytvárame priestor pre odbornú a silnú spoluprácu so slovenskými univerzitami a elektrotechnickými strednými školami.

onsemi
onsemi
Spolupráca s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU

Naše vývojové centrum integrovaných obvodov – Bratislava Development Center – vyrástlo na pôde Fakuly elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU) v Bratislave. Dnes ide o úspešný tím, ktorý vyvíja integrované obvody pre renomované značky v spolupráci s kolegami po celom svete. S akademickou pôdou FEI STU v Bratislave sme neustále previazaní a máme výbornú spoluprácu v oblasti študentských projektov – platených letných a celoročných študentských stáží, diplomových a bakalárskych prác, či exkurzií.
Aj bratislavské softvérové centrum nadviazalo intenzívnu spoluprácu s FEI STU. Podporuje rozvoj programátorov prostredníctvom štipendií, platených celoročných stáží, či odborných prednášok.

Spolupráca so Žilinskou univerzitou

Technické Centrum onsemi pôsobí od roku 2017 aj na pôde Žilinskej univerzity. Medzi jeho hlavné aktivity sa zaradili: podpora študentských projektov (diplomové práce, dizertačné práce), súťaží (onsemi Design Challenge, Technická myšlienka roka), konferencií, či akcií pre stredné školy a verejnosť (Dni univerzity, Dni otvorených dverí), ktorých cieľom je ukázať, že mikroelektrotechnika je atraktívny a perspektívny odbor. Toto prepojenie akademických princípov a technologického know-how onsemi pomohlo identifikovať niekoľkomiliónové obchodné príležitosti.

onsemi
onsemi
Best University-Business Cooperation for CEE Business Serviced Award

V roku 2022 sme získali ocenenie za najlepšiu spoluprácu s univerzitami v strednej a východnej Európe – „Best University-Business Cooperation for CEE Business Services Award“ vo Varšave v Poľsku. Cena bola udelená Americkou obchodnou komorou a je obrovským vyznamenaním a podčiarknutím spolupráce Technického centra ON Semiconductor Slovakia, a.s. a Katedry mechatroniky a elektroniky, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Je to ocenenie tvrdej tímovej práce, technických a manažérskych zručností, vývoja, investícií a dosiahnutej synergie medzi vzdelávacím sektorom a praxou.

Spolupráca so strednými školami

Aktívne podporujeme študentov aj na elektrotechnických stredných školách v Bratislave a v okolí Piešťan. Vytvárame priestor pre stáže, exkurzie v našich špičkovo vybavených laboratóriách, vedieme odborné prednášky pre študentov a podporujeme študentské odborné súťaže ako sú ZENIT, Technická myšlienka roka, Pescan robot a rad ďalších.

onsemi
Otestuj sa

Si študent elektrotechniky, našiel si náš poster na škole a hľadáš odpovede na otázky na posteri? Nájdeš ich tu!
Nenašiel si poster? Nevadí! Otestovať sa môžeš sa aj tu!

 1. Základná surovina pre výrobu polovodičových súčiastok je:
  a) kremík
  b) hliník
  c) indium
  Určite si vedel, že správna odpoveď je kremík.
 2. Viete, ako sa zmení kapacita doskového kondenzátora, ak zväčšíme vzdialenosť elektród dvojnásobne?
  Správna odpoveď: Kapacita klesne dvojnásobne
 3. Majme digitálne náramkové hodinky, ktoré sa zrýchľujú pravidelne o 4 minúty a 4 sekundy za 24 hodín. Čím je to asi spôsobené?
  a) nižšou frekvenciou oscilátora hodiniek
  b) vyššou frekvenciou oscilátora hodiniek
  c) nesprávnym počiatočným vynulovaním
  Správna odpoveď: Vyššou frekvenciou oscilátora hodiniek