Študentské platené stáže

Vytvárame priestor pre rast nových talentov aj prostredníctvom študentských platených stáží. Počiatočné fázy kariéry sú kľúčové pre budovanie sebadôvery a zvládnutie potrebných zručností. Pravidelne vytvárame príležitosti pre študentské stáže a možnosti participácie na odborných projektoch onsemi.

Na čom sa podieľajú študenti počas stáží, prečo sa pre stáž rozhodli, a ako sa im s nami spolupracuje?

Hoang Vu Viet, TCAD Engineer, Bratislava Development Center

„V onsemi som spracovával svoju bakalársku prácu na tému: Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov. A následne úspešne aj diplomovú prácu na tému: Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie energetickej odolnosti výkonových tranzistorov.

Témy záverečných prác reflektujú súčasné problémy a ich výsledky sú reálnymi riešeniami skutočných problémov firmy, ktoré vznikajú v procese výroby. S hrdosťou a radosťou dokážem výsledky odprezentovať – pretože som to navrhoval a vyrobil.

Spolupráca s onsemi na oboch prácach bola pre mňa príležitosť rozšíriť si svoje poznatky v obľúbenom odbore.  Viedol ma vysoko kvalifikovaný kolega a bola to jedinečná príležitosť ako sa oboznámiť s korporátnym prostredím.“

Adriana Magová, Customer Service Representative, Piešťany

„Prvý kontakt s onsemi som mala ako študentka pri písaní bakalárskej práce, na tému: Riadenie podľa cieľov (MBO) vo vybranom podniku. Neskôr som rok stážovala na zákazníckom servise na americkom regióne, na OEM supporte pre CAT3,4. Robila som podporu našim CSR-om a distribúcii. Vyskúšala som si tak prácu, ktorú teraz robím na plný úväzok.  Už ako študentka som mala možnosť byť súčasťou spoločnosti, ktorá si váži zamestnancov, ponúka množstvo benefitov a dáva možnosť aj študentom uplatňovať svoje vedomosti v praxi. Potešilo ma, keď mi ponúkli možnosť pracovať na riadny pracovný pomer.  Momentálne som na pozícii CSR pre americký región, kde zastrešujem non-automotive zakazníkov (OEM) na dennej baze. Mám super kolegov a pracujem v príjemnom prostredí, onsemi sa stalo súťasťou môjho každodenného života.“

Martin Likavec, študent Fakulty elektrotechniky a informatiky Žilinskej univerzity, odbor Výkonové elektronické systémy

„Stážujem v Technical Support Centre v Žiline. Som študentom Žilinskej univerzity a hľadal som si prácu v odbore. Chcel som si skúsiť prácu vo veľkom korporáte a porovnať si to s fungovaním malej firmy (kde som doteraz pracoval). Korporátne prostredie ponúka lepšie možnosti a výhody pre svojich zamestnancov všeobecne. Rozhodol som sa reagovať na ponuku onsemi. Dostal som sa na oddelenie technickej podpory v Žiline. Pracujem v tíme inžinierov, ktorý rieši cross reference, teda vyberajú a hľadajú ekvivalenty súčiastok pre zákazníkov. Pocity z práce sú zatiaľ dobré, kolegovia sú fajn a je tu veselá atmosféra.“

Prečo tento priestor vôbec vytvárame?

Roman Urban, Product Design Manager, Bratislava Development Center

„V roku 2022 u mňa stážovali traja stážisti, ktorí za zaoberajú analógovým dizajnom, digitálnym designom a layoutom integrovaných obvodov. Myslím si, že stáže sú veľkou príležitosťou pre študentov. Je to počiatok ich odborného smerovania, kedy zisťujú, ktorou cestou sa vybrať. Predovšetkým sa veľa naučia, no zároveň majú aj možnosť vyskúšať si prácu na bežiacich projektoch pre zákazníkov.  Pre nás sú zase študenti zdrojom talentov, prinášajúci nový pohľad na svet. Máme skúsenosti, že pokiaľ sa počas stáží stretne záujem študenta a našej firmy, vznikajú dlhoročné pracovné vzťahy, z ktorých profitujú obe strany.“

Boris Kozáček, Applications Manager, Žilina

“V Žiline pracujeme s nielen letnými stážistami, ale aj celoročnými. Kolegovia na celoročných stážach sú pre nás veľkým prínosom. Sú plnohodnotnou súčasťou nášho tímu, participujú na rôznych projektoch, úlohách, komunikácií so zákazníkmi a nielen to, pomáhajú nám komunikovať so študentami s podobnými záujmami na Žilinskej univerzite. S celoročnými stážistami máme veľmi dobré skusenosti a preto často po dokončení štúdia prechádzaju k nám na trvalý pracovný úväzok.
Stáže počas leta sú pre nás časovo náročnejšie, pretože študenti sú u nás krátko (a zvyčejne sa čerpajú dovolenky), ale taktiež sú pre nás obrovským prínosom v budovaní povedomia medzi študentami, kde svoje nadobudnuté skúsenosti a vedomosti môžu odkomunikovať aj ostaným.”