Náš tím Žilina

Centrum technickej podpory (TSC)

Tím inžinierov centra technickej podpory onsemi v Žiline navrhuje pre našich amerických a európskych zákazníkov inovatívne blokové aplikačné riešenia využívajúce najnovšie súčiastky firmy. Prostredníctvom tejto aplikačnej podpory urýchľujeme príchod nových technológií pre prepojený, zdravší a bezpečnejší svet. Tím sídli priamo na pôde Žilinskej univerzity, ponúka možnosť realizácie najlepším študentom elektrotechniky a výrazne prispieva k prepojeniu výskumu s praxou v tejto oblasti.