BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE 2023/2024

Hľadáš zaujímavý projekt pre svoju záverečnú prácu na vysokej škole?  Kolegovia vypísali zaujímavé témy bakalárskych a diplomových projektov. Pozri, či ťa niektorý zaujme!

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Bakalárska práca:

 1. Návrh prostriedkov pre riadenie teploty technických prostriedkov počas automatizovaného merania integrovaných obvodov.
 2. Návrh programových prostriedkov pre automatizované spracovanie údajov pri testovaní integrovaných obvodov

Diplomový projekt:

 1. Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie integrovaných obvodov pre automobilový priemysel
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity

Diplomový projekt:

 1. Návrh meniča pre aktívny balansovací systém. Výpočty potrebné pre návrh flyback meniča. Návrh flyback meniča. Funkčná verifikácia flyback meniča.
 2. Cloudový zberač dát. Účelom tohto dema je zhromaždiť dáta senzorov z troch samostatných BDK.
 3. Inteligentný nízkoenergetický senzorový uzol na báze Al s SECO-RSL10-TAK-GEVB.

Konzultant onsemi:

Študentov na záverečných prácach vedú naši kolegovia. Ich odbornosť, skúsenosť a know-how je plne k dispozícií. Záverečnými prácami previedli počas rokov viacerých študentov, a niektorí sa dokonca stali našimi dlhoročnými kolegami.

Miesto:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – záverečné práce vypísali naši kolegovia z vývojového centra integrovaných obvodov, Bratislava Development Centra, ktoré sídli v Twin City C na Mlynských nivách 14  v Bratislave.

Fakulta elektrotechniky a informačných techológií Žilinskej univerzity v Žiline – záverečné práce vypísali naši kolegovia Technical Support Center, ktoré sídli priamo na pôde Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, Žilina.

Ako sa prihlásiť:

Ak ťa niektorá zo záverečných prác zaujala, prosím kontaktuj nás prostredníctvom formulára na tejto stránke.

Kontaktuj nás aj v prípade, že aktuálne nemáme zverejnený projekt, ktorý by ťa zaujal, alebo máš ešte stále čas o téme záverečnej práce uvažovať!

Sme otvorení diskutovať o téme záverečnej práce, ktorá ťa zaujíma a je v oblasti našej odbornosti.

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Erika Bališová