Junior CAD softvér inžinier

 

 

Od roku 2000 sa v Bratislava Development Center (BDC) vytvoril úspešný, kreatívny a technicky silný tím. BDC sa v rámci vývoja nových produktov zameriava predovšetkým na vývoj integrovaných obvodov pre automobilový priemysel, ako aj na vývoj IP (Intellectual Property) blokov. Produkty vyvinuté v Bratislave končia v automobiloch svetoznámych značiek, vrátane luxusných modelových rád predmetných značiek. Pridaj sa k nám, do nášho bratislavského tímu, hľadáme nového CAD inžiniera pre našu Central Engineering organizáciu.

Miesto výkonu práce: Bratislava (občasná práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1 800 EUR, podľa skúseností kandidáta

Job description:

 • Vývoj a podpora vytvárania virtuálnych prototypov diskrétnych súčiastok a výkonových modulov
 • Vyhodnocovanie CAD prostriedkov a ich zavádzanie do používania
 • Podpora internej komunity CAD užívateľov, príprava tutoriálov
 • Príprava a dokumentácia testovacích príkladov pre demonštrovanie problémov CAD simulačných prostriedkov

Requirements:

 • Druhý alebo tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v elektrotechnike, fyzike, informatike alebo príbuznom odbore
 • Pozícia je vhodná pre čerstvého absolventa
 • Znalosť jedného z CAD prostriedkov: Siemens, Cadence, Ansys
 • Znalosť min. jedného z programovacích jazykov: Python, C/C++ or Tcl/Tk
 • Úroveň anglického jazyka – B1

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková