Tímy

VÝVOJOVÉ CENTRUM

Bratislava

Bratislava Development Center (BDC) je vývojovým centrom spoločnosti ON Semiconductor. V BDC sa vyvíjajú obvody pre riadenie napájania pre zákazníkov z celého sveta, primárne z oblasti automobilového priemyslu.

V BDC tíme, ktorý sa neustále rozrastá, sa uplatňujú absolventi slovenských univerzít, najmä absolventi Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (UEF FEI STU).

Vývoj nových produktov je komplexný proces, na ktorom sa podieľajú členovia BDC tímu spolu s ďalšími tímami ON Semiconductor vo svete ako napr. tímy vývoja nových technológií, spoľahlivostných laboratórií a výrobných fabrík.

BDC tím tvoria špecialisti pracujúci v nasledovných oblastiach:

Návrh integrovaných obvodov, Layout integrovaných obvodov, Testovanie integrovaných obvodov, Aplikačné testovanie integrovaných obvodov, Vedenie vývojového projektu a Produktové inžinierstvo.

CENTRUM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

Piešťany

Obchodné a marketingové oddelenie má v rámci nášho centra excelentnosti v Piešťanoch najväčšie zastúpenie špecialistov, ktorí poskytujú naším globálnym zákazníkom služby v oblastiach ako sú napríklad podpora predaja, marketing, EDI konektivita (electronic data interface), zákaznícke služby, oceňovanie a manažovanie skladových zásob u zákazníka.

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým výrobcovia automobilov, ale aj zákazníci pôsobiaci na trhu komunikácií, bielej techniky, spotrebnej techniky, zdravotníctva, leteckého priemyslu alebo vojenskej výroby

Sales & Marketing v Piešťanoch sa neustále rozrastá, preto sa u nás uplatňujú absolventi vysokých aj stredných škôl. Nové talenty, ktorí sú jazykovo zdatní, majú ekonomický prehľad a chcú pracovať v dynamickom prostredí medzinárodnej spoločnosti majú pripravený dôsledný školiaci program.

Na oddelení služieb zákazníkom sa môžete uplatniť na pozíciách:

Customer Service Representative (CSR), Service Program Analyst (SPA), Service Engagement Analyst (B2B), Global Service Manager (GSM) a Service Development Management (SDM).


CENTRUM TECHNICKEJ PODPORY

Piešťany

Technical support center (TSC) poskytuje celosvetovú technickú podporu pri produktových, aplikačných a iných, všeobecne technických otázkach, týkajúcich sa polovodičových súčiastok. Podporu poskytuje všetkým zákazníkom firmy ON Semiconductor, rovnako existujúcim, ako aj tým novým, potenciálnym. A pomáha aj pri riešení technických otázok položených interným organizáciam. Oddelenie zároveň spolupracuje na implementácii nosných produktov firmy do referenčných dizajnov, demonštračných riešení alebo kľúčových koncových aplikácií. Poskytuje technickú expertízu, demoštráciu produktov firmy, ako i prípravu detailnej produktovej špecifikácie pre vývoj a implementáciu.Jednou z činností je aj identifikácia produktov ON Semiconductor, ktorými je možné nahradiť konkurenčné súčiastky a tak napomáhať obchodným oddeleniam pri získavaní nových zákaziek.

Na oddelení sú vytvorené pozície:

Technical Support Center Engineer, Application Engineer, Cross Reference Specialist

IT CENTRUM

Piešťany

Zákazníkmi IT centra sú predovšetkým naši interní užívatelia a čiastočne aj externí zákazníci. Najväčšiu skupinu v rámci IT predstavuje tím Global Infrastructure Services (GIS), ktorý zabezpečuje všetky tri úrovne podpory v oblasti infraštuktúry. Jeho členovia sú súčasťou nasledovných globálnych tímov zabezpečujúcich “Follow the Sun” model:

IT Global Help Desk –  24/7 Support, Desk Side Support, Servers (Win, Linux), Networking, Storage, DBA, Infrastructure Design

Tím Enterprise Applications je zodpovedný za udržiavanie a vývoj kritických enterprise nevýrobných aplikácií a systémov zabezpečujúcich a podporujúcich zdieľanie informácií a spoluprácu. Podporuje iniciatívy a systémy spoločnosti podporujúce rast výnosov, zlepšenie funcionility zásobovacích reťazcov, obchodné analýzy a výkazy.

Manufacturing Applications tím je zodpovedný za dodavanie vysoko kvalitných a cenovo výhodných služieb v oblasti analýz a systémovej integracie, automatizácie výroby a nepretržitého servisu IT CIM systémov s cieľom umožniť a hladko prevádzkovať výrobné operácie, zaistiť ich kvalitu a podporovať vývoj.


ODDELENIE KVALITY

Piešťany

Oddelenie kvality sa skladá z viacerých tímov a je súčasťou korporátneho oddelenia kvality.

Tím zákazníckej kvality sa zameriava na podporu zákaznikov v EMEA regióne (Európa, Blízky východ a Afrika), riešenie technických problémov u zákazníkov, monitorovania zlepšovania výkonnosti produktov a ich performance u zákazníkov.  

Bussines Support tím poskytuje podporu zákazníkom celosvetovo a je zameraný na kvalifikáciu nových produktov a zmien u zákazníkov.

Product Stewardship team je globálny tím zameraný na zabezpečenie zhody kompozície produkov ON Semiconductor s požiadavkami zákazníkov a industriálnymi a legislatívnymi štandardmi.

ON Semiconductor bola jedna z prvých polovodičových firiem na svete, certifikovaná podľa ISO/TS 16949 už v roku 2001 a ON Semiconductor Piešťany zvíťazila v roku 2002 v súťaži Národná cena Kvality pre ktorú sa používajú kritériá hodnotenia podľa európskeho European Foundation for Quality Management (EFQM).

FINANČNÉ ODDELENIE

Piešťany

Financie a účtovníctvo celej korporácie je rozdelené na jednotlivé oblasti, za ktoré sú zodpovední zamestnanci v rôznych krajinách, kde má naša spoločnosť svoje pobočky.

V Piešťanoch zastrešujeme pohľadávky. Sme zodpovední za spracovanie úhrad a správu pohľadávok pre americký aj európsky región. Tieto činnosti vykonávame v rámci 4 pracovných pozícií.

Credit analyst spravuje a vymáha pohľadávky. Pripravuje reporty a v prípade potreby kontaktuje zákazníka mailom alebo telefonicky.

AR accountant je zodpovedný za účtovanie platieb.

Distributor analyst analyzuje programy finančných benefitov pre distribútorov v Európe.

Customer coder eviduje údaje o nových zákazníkov pre európsky a americký trh, prideľuje unikátny kód, nahráva všetky potrebné údaje a aktualizuje databázu týchto zákazníkov.

Pre ON Semiconductor Slovakia vedieme komplexné účtovníctvo vrátane mzdového účtovníctva. U nás v Piešťanoch spracovávame komplexné účtovníctvo aj pre slovinskú pobočku ON Semiconductor.

ODDELENIE MARKETINGU

Piešťany

Na oddelení Customer marketingu sme partnerom zákazníka v procese cenotvorby a cenových zmlúv. Proces začíname spracovaním vstupov od zákazníka. Nasleduje oceňovanie jednotlivých položiek astanovenie taktických a strategických cenových plánov pre konkrétneho zákazníka, pri ktorom monitorujeme situáciu na trhu a využívame rôzne nástroje a analýzy. V tomto procese je spolupráca s ostatnými internými oddeleniami klúčová . Ďalšími krokmi sú negociácia cien a uzatvorenie cenovej zmluvy. Využívame všetky argumenty, vplyv a potenciál na dosiahnutie úspešnej dohody so zákazníkom pri dosiahnutí čo najvyššej obchodnej marže a trhového podielu.

V rámci oddelenia na celom procese participujú ľudia z 3 pozícií:

Contract administrator v internom systéme spracováva zákaznícke požiadavky tak, aby boli pripravené pre proces oceňovania.

Customer marketer je v dlhodobom vzťahu s jedným alebo s viacerými zákazníkmi, s ktorými komunikuje a riadi všetky procesy týkajúce sa cien, často aj prostredníctvom osobných jednaní u zákazníka v rôznych častiach sveta.

Quating analyst  vytvára individuálne cenové ponuky na konkrétnu súčiastku podľa požadovaného množstva.  V závere procesu vytvára cenovú zmluvu, voči ktorej zákazník zadáva svoje objednávky.