Test inžinier – junior

Od roku 2000 sa v Bratislava Development Center (BDC) vytvoril úspešný, kreatívny a technicky silný tím. BDC sa v rámci vývoja nových produktov zameriava predovšetkým na vývoj integrovaných obvodov pre automobilový priemysel, ako aj na vývoj IP (Intellectual Property) blokov. Produkty vyvinuté v Bratislave končia v automobiloch svetoznámych značiek, vrátane luxusných modelových rád predmetných značiek. Pridaj sa k nám, do nášho bratislavského tímu, hľadáme nového test inžiniera pre našu Central Intelectual Property organizáciu.

Miesto výkonu práce: Bratislava (občasná práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1 700 EUR, podľa skúseností kandidáta

Job description:

 • Vývoj testovacieho hardvéru (schéma + layout)
 • Vývoj testovacieho softvéru (pre priemyselný tester)
 • Charakterizácia / meranie IP blokov na úrovni kremíkovej dosky, ako aj zapúzdreného kusu
 • Spracovanie a analýza dát

Requirements:

 • Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v oblasti elektrotechniky, vhodné aj pre čerstvého absolventa
 • Základná znalosť v oblasti polovodičových štruktúr a komponentov
 • Základná znalosť v oblasti elektronických obvodov
 • Znalosť min. jedného programovacieho jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková