Test Engineer

Place of  work:  Bratislava, Twin City C, Mlynské nivy 14 (job with occasional home office)

Working time: Flexible working hours (core time 9,30-15,00)

Salary: From 2 500 EURdepends on candidate’s experience

Job description:

Since 2000, the Bratislava Development Center (BDC) has built a successful, creative and technically strong team. BDC focuses primarily on the development of integrated circuits for the automotive industry. Products developed in Bratislava end up in the cars of world-famous brands, including the luxury models of these brands. We are looking for next Test Engineer to join our Intelectual Property (IP) Development team.

 • Development and documentation of test hardware, incl. probe (PCB design – schematic and layout)
 • Development and documentation of test software for ATE (Automated Test Equipment)
 • Mastery of test hardware operation for probe and test
 • Debugging IP cells on ATE and handling their validation and qualification delivering statistical data analysis to the development team

Requirements:

 • University degree in a technical field (preferably in electronics) or math or physics
 • Have min. 8 years of experience in the test engineering or related fields
 • Understanding of analog and digital circuits and electronics measurement methodology, including PCB design
 • Good programming know-how in any programming language (C/C++, BASIC or VBA is beneficial)
 • English level min. B1 (writing, reading)
 • Team-work oriented

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Miroslava Kuckova