TEAM LEAD – HW APPLICATIONS

Miesto: Panorama City III. Business, Bratisalva

Pracovná doba: ranná 8.00 – 16.30 (flexibilná)

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta od 3000 €

 

Popis práce:

 

Zákazníci spoločnosti ON Semiconductor denne využívaju náš online Design tool WebDesigner+ ™. Tento nástroj slúži na modelovanie a simulovanie dizajnov analógovej a výkonovej elektroniky. Dostupnosť takýchto nástrojov je strategickým elementom a pomáha našim zákazníkom podstatne skrátiť čas vývoja od prototypu k finálnemu produktu s použitím produktov ON Semiconductor.

Aktuálne hľadáme Team lídra pre aplikačný tím /3-4 ľudia/ pre hardvér s vášňou k výkonovej a analógovej elektronike, polovodičom, modelovaniu a simulácii, systémovému dizajnu.

 

 • Návrh architektúry simulačných nástrojov a sytémových riešení pre hardvér.
 • Spolupráca s dizajnérmi integrovaných obvodov a aplikačnými inžiniermi v rámci rôznych oddelení spoločnosti, softvérovými inžiniermi, zákazníkmi a oddeleniami aplikačnej podpory.
 • Okrem kľúčových kompetencií na poli analógového dizajnu a výkonovej elektroniky, je vyžadovaná dobrá znalosť matematického a numerického modelovania a nástrojov ako SPICE, PSpice, SIMPLIS / SIMetrix a Mathcad / MATLAB.
 • Vedenie a rozvoj tímu.

 

 


Ponúkame:

 

 • Flexibilná pracovná doba, Home office;
 • Ročný bonus vo výške 50% základnej mesačnej mzdy;
 • Ročný korporátny bonus vyplatený na základe výsledkov spoločnosti;
 • Individuálne vzdelávanie a rozvojový plán zamestnanca;
 • Teambuildingové a iné firemné akcie;
 • Príspevok na dochádzanie alebo presťahovanie;
 • Dni voľna navyše – Bridge day;
 • Sick days a príspevok pri práceneschopnosti;
 • Príspevok na III. dôchodkový pilier;
 • Pravidelné prehodnotenie platu;
 • Práca v dynamickom, novovytvorenom tíme v medzinárodnom prostredí plnom výziev;
 • Stravné lístky vo výške 4.80 (príspevok zamestnanca 1.09€).

Požiadavky:

 

 • Vysokoškolské elektorechnické vzdelanie /elektronika, výkonová elektronika/ a prax v odbore min. 8 rokov.
 • Znalosti v oblasti výkonovej elektroniky, analógového dizajnu a polovodičov.
 • Znalosti topológií spínaných napájacích zdrojov.
 • Schopnosť vykonávať elektrické, termálne kalkulácie pre konkrétne dizajny v MATCADe.
 • Numerické, matematické modelovanie a simulácie polovodičových súčiatok a obvodov v PSPICE (preferencia SIMETRIX / SIMPLIS), MATLAB – voliteľný.
 • Plynulá znalosť anglického jazyka.

Ako prebieha výberové konanie?

Pri výberových konaniach sa zameriavame na technické zručnosti a jazykové znalosti uchádzačov o zamestnanie, ktoré získali počas študentského a pracovného života. V našej spoločnosti je veľký priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných a vysokých technických škôl a ich následný rozvoj. Skúseným uchádzačom o zamestnanie ponúkame stabilnú prácu a kariérny rozvoj. Všetci spoločne sa snažíme o priateľskú atmosféru.

recruiter

Jana Poliaková

recruiter

Životopis (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, jpg.

   Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.(bližšie informácie)
 

Recommend
Share
Tagged in