TEAM LEAD – HW APPLICATIONS

Miesto výkonu práce: Panorama City III. Business, Bratislava

Pracovná zmena: Ranná 8.00 – 16.30 (flexibilná)

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta od 3 000 EUR

Popis práce:

Zákazníci spoločnosti ON Semiconductor denne využívaju náš online Design tool WebDesigner+ ™. Tento nástroj slúži na modelovanie a simulovanie dizajnov analógovej a výkonovej elektroniky. Dostupnosť takýchto nástrojov je strategickým elementom a pomáha našim zákazníkom podstatne skrátiť čas vývoja od prototypu k finálnemu produktu s použitím produktov ON Semiconductor.

Aktuálne hľadáme Team lídra pre aplikačný tím /3-4 ľudia/ pre hardvér s vášňou k výkonovej a analógovej elektronike, polovodičom, modelovaniu a simulácii, systémovému dizajnu.

  • Návrh architektúry simulačných nástrojov a sytémových riešení pre hardvér.
  • Spolupráca s dizajnérmi integrovaných obvodov a aplikačnými inžiniermi v rámci rôznych oddelení spoločnosti, softvérovými inžiniermi, zákazníkmi a oddeleniami aplikačnej podpory.
  • Okrem kľúčových kompetencií na poli analógového dizajnu a výkonovej elektroniky, je vyžadovaná dobrá znalosť matematického a numerického modelovania a nástrojov ako SPICE, PSpice, SIMPLIS / SIMetrix a Mathcad / MATLAB.
  • Vedenie a rozvoj tímu.

Požiadavky:

  • Vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie /elektronika, výkonová elektronika/ a prax v odbore min. 8 rokov.
  • Znalosti v oblasti výkonovej elektroniky, analógového dizajnu a polovodičov.
  • Znalosti topológií spínaných napájacích zdrojov.
  • Schopnosť vykonávať elektrické, termálne kalkulácie pre konkrétne dizajny v MATCADe.
  • Numerické, matematické modelovanie a simulácie polovodičových súčiatok a obvodov v PSPICE (preferencia SIMETRIX / SIMPLIS), MATLAB – voliteľný.
  • Plynulá znalosť anglického jazyka.

Kontaktujte nás:

Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

 ÁNO, súhlasím.
Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
Informovanie:
Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
(bližšie informácie)

Erika Bališová