STORAGE ARCHITECT

 

 

Place of work: Piešťany or Bratislava

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 3 200 EUR

Job description:

 • Serves as the highest level of Storage Engineering/Architecture decisions.
 • Defines, designs and documents solutions, strategies and standards for the Storage infrastructure to ensure efficient and continuous usage. with other infrastructure assets and applications.
 • Create Storage strategy, positioning, roadmaps and plans to keep offerings relevant and updated.
 • Propose and implement Storage projects for the organization.
 • Maintain current and in-depth knowledge around Storage technologies.
 • Develops and maintains documentation for information system infrastructure.
 • Provides level 3 expertise for the stability, performance and availability of Storage infrastructure systems; promptly resolves operational issues.
 • Supports UAT, coordinates client resources during testing phase to assure that developed solution satisfies client requirements.
 • Ensures compliance to IT General Controls and company working rules.
 • Ensures compliance with defined system infrastructure standards, naming conventions, methodology standards, etc.
 • Extremely self-motivated professional who is committed to success and satisfaction, quickly adapting to change and maintaining composure in high-pressured environments.
 • Coaches and mentors less experienced staffs globally, influence others as technical leader.

Requirements:

 • A minimum of 5 years of Engineering or Information Technology experience – data storage and cloud storage technology;
 • Experience architecting solutions with NetApp FAS and E-Series, HPE 3PAR SAN, and/or EMC SAN and NAS products.
 • Drive Architecture & Design discussions to create next generation storage solutions.
 • Evaluate Storage technologies & products to further enhance current and future storage solutions.
 • Experience with Software Defined Storage solutions (NetApp SolidFire, Ceph, etc.).
 • Experience with Object Storage for Private Cloud (Quantum ActiveScale, Qumulo, Hitachi Vantara HCP, Nasuni, Pure Storage FlashBlade).
 • Drive/collaborate with other technical leaders/software engineers/hardware team on system/functional design.
 • Mastery of technical expertise in identifying, evaluation and developing procedural and system solutions that are cost effective and meet user requirements.
 • Ability to analyze business problems and define technical solutions, with ROI and TCO analysis.
 • Technical leadership experience with information systems design, implementation and operations in major projects.
 • Proven problem solving skills that can provide comprehensive solutions resulting to permanent fix and incremental benefits.
 • Strong qualitative and quantitative analytical skill to solve sophisticated business and technical problems.
 • Project managements skills are a plus (provide expertise and design for projects and work orders, POC, technologies evaluations, knowledge transfer, write documentations and procedures, level 3 sustaining, consulting, reviewing projects (ARC), attend trainings and conferences, …).

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková