SOFTVÉROVÝ INŽINIER, C++, JUNIOR

Miesto výkonu práce: Panorama City III. Business, Bratislava

Pracovná zmena: Ranná 8.00 – 16.30 (flexibilná)

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta od 1 500 EUR

Popis práce:

Budete pracovať na SaaS ekosystéme Strata. Ide o novú softvérovú vývojovú platformu, ktorá zákazníkom ON Semiconductor pomáha pri návrhu a vyhodnocovaní dizajnov založených na našich technológiách a súčiastkach. Dostupnosť takýchto nástrojov je strategickým elementom a pomáha našim zákazníkom podstatne skrátiť čas vývoja od prototypu k finálnemu produktu s použitím produktov ON Semiconductor. Viac info: https://onsemi.com/strata.

Hľadáme softvérového inžiniera do agilného tímu, s motiváciou vytvárať ucelené a kvalitné riešenia. Za to ponúkame miesto v rastúcom dynamickom tíme s možnosťou osobného a profesionálneho rastu, so stabilným zázemím v spoločnosti patriacej do Fortune 500.

Vašou úlohou bude návrh a tvorba technológií od vnorených systémov cez desktopové aplikácie až po cloud. Najmä, ale nie len:

 • Služby a aplikácie založené na technológiách C++, CMake, QML/Qt.
 • Návrh a tvorba rozhraní s použitím REST, JSON, ZeroMQ.
 • Vnorené (embedded) systémy C/C++, RTOS.
 • Cloudové služby a databázy, AWS, Node.js, Couchbase.
 • Práca s podpornými nástrojmi ako Git, Jenkins, Jira.
 • Vašou úlohou bude tiež prichádzať s návrhmi riešení a zlepšení, vytvárať rýchle prototypy.

Požiadavky:

 • Technicky silný, motivovaný a inovatívny softvérový inžinier.
 • Dobrá znalosť C++ (aspoň C++11) alebo QML/Qt.
 • Dobrá znalosť objektovo orientovaného vývoja.
 • Znalosť ostatných vyššie uvedených technológií je výhodou ale nie podmienkou.
 • Otvorenosť a ochota učiť sa nové technológie a postupy softvérového inžinierstva.
 • Anglický jazyk – slovom aj písmom.
 • Schopnosť pracovať v tímovom prostredí.
 • Pozícia je vhodná aj pre čerstvých absolventov.

Kontaktujte nás:

Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

 ÁNO, súhlasím.
Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
Informovanie:
Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
(bližšie informácie)

ON Semiconductor

Pri výberových konaniach sa zameriavame na technické zručnosti a jazykové znalosti uchádzačov o zamestnanie, ktoré získali počas študentského a pracovného života. V našej spoločnosti je veľký priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných a vysokých technických škôl a ich následný rozvoj. Skúseným uchádzačom o zamestnanie ponúkame stabilnú prácu a kariérny rozvoj. Všetci spoločne sa snažíme o priateľskú atmosféru.