Slávnostné otvorenie externého pracoviska Centra technickej podpory

Spoločný krok Elektrotechnickej fakulty UNIZA a ON Semiconductor Slovakia


Žilina, 30. október 2017: Spoločnosť ON Semiconductor (Nasdaq: ON) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) dnes oznámili, že dňa 2. novembra 2017 na pôde Žilinskej univerzity slávnostne otvoria externé pracovisko Centra technickej podpory (CTP) ON Semiconductor. Toto pracovisko bude zamerané
na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky, kde sa prioritne môžu uplatniť študenti, absolventi a zamestnanci fakulty. Na otvorení sa zúčastní nielen vedenie UNIZA, ale aj zástupcovia spoločnosti ON Semiconductor z USA a zo Slovenska.

Prítomnosť CTP na fakulte a univerzite spája praktické priemyselné know-how s akademickými princípmi a má za cieľ prehlbovať odborné znalosti v oblasti komplexných integrovaných obvodov a aplikačných riešení ON Semiconductor, podporovať štúdium a zvýšiť príťažlivosť technických študijných programov Elektrotechnickej fakulty UNIZA.

Otvorenie pracoviska vidí pozitívne aj prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA: „Otvorenie spoločného pracoviska podporujem a vnímam ho ako vynikajúcu príležitosť nielen
pre našich študentov, ktorí budú mať možnosť pracovať na najmodernejších technológiách, ale aj pre Žilinský región, kde prispeje k rozvoju elektrotechnického priemyslu. Táto aktivita je plne v súlade s nastoleným trendom na Elektrotechnickej fakulte orientovaným na výraznejšiu spoluprácu s priemyslom.“

Tento projekt má skvelú budúcnosť!” hovorí Tony Roybal, viceprezident spoločnosti ON Semiconductor. „Súčasný inžiniersky tím CTP, poskytujúci celosvetovú technickú podporu zákazníkom spoločnosti, je vybudovaný v prevažnej miere z absolventov UNIZA. Odbornosť a talent, ktoré vstupujú do spoločnosti ON Semiconductor vďaka Žilinskej univerzite, recipročne prispejú k inovácii  kľúčových študijných odborov v Žilinskom regióne.


O spoločnosti ON Semiconductor

Spoločnosť ON Semiconductor (Nasdaq: ON) poskytuje energeticky účinné inovácie, ktoré umožňujú zákazníkom znižovať celkovú spotrebu energie. Je popredným dodávateľom polovodičových komponentov a ponúka komplexné portfólio energeticky účinných, riadiacich, analógových, senzorových, logických, časovacích, konektívnych, diskrétnych a na mieru vyrábaných zariadení. Výrobky spoločnosti
ON Semiconductor pomáhajú technológom riešiť jedinečné výzvy v oblasti automobilového priemyslu, komunikácie, výpočtovej techniky, medicíny, vesmírnych letov a letectva a v oblasti obrany. Spoločnosť
ON Semiconductor vytvorila a prevádzkuje spoľahlivý a zodpovedný dodávateľský reťazec na svetovej úrovni s využitím systému zabezpečenia kvality, disponuje etickým programom a programom zabezpečenia súladu s legislatívnymi predpismi, prevádzkuje sieť výrobných podnikov, obchodných kancelárií a vývojových centier na kľúčových trhoch v Severnej Amerike, Európe a v ázijských regiónoch. Viac informácií nájdete na: http://www.onsemi.com/.


O Žilinskej univerzite v Žiline:

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva viac ako 8 000 študentov spolu v 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 79 000 absolventov, z toho 2 200 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

 

 

ON Semiconductor a logo spoločnosti ON Semiconductor sú obchodnou značkou Semiconductor Components Industries, LLC. Všetky ostatné názvy spoločností a produktov uvedených v tomto dokumente sú registrovanými obchodnými značkami ich majiteľov. Aj keď spoločnosť ON Semiconductor uvádza v tejto tlačovej správe odkaz
na svoju webovú stránku,  informácie tam uvedené nemôžu byť použité pre účely tejto tlačovej správy.

 

 

Kontakty pre médiá:

Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
E-mail: martina.slavikova@uniza.sk

Tel.: +421 41 513 5129 | mobil: +421 905 658 003

ON Semiconductor

Ing. Lenka Střálková

Communications, Eastern Europe

E-mail: lenka.stralkova@onsemi.com

Tel.: +420 571 753 888 | mobil: +420 606 731 834

Recommend
Share
Tagged in