Site Facility Manager

Miesto výkonu práce: Piešťany (občasná práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 3500 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Oddelenie správy majetku a investícií poskytuje služby v oblasti technickej prevádzky a investícii centrály v Piešťanoch ako aj na pobočkách v Bratislave a Žiline. Koordinuje činnosť externých firiem poskytujúcich služby z oblasti Security, upratovacích služieb a zázemie cateringu. Zabezpečuje služby rôznych externých dodávateľov ako i dodávku tepla pre 4 ďalších odberateľov. V súčasnosti obsadzujeme pozíciu Facility managera pre toto oddelenie.

Vašou úlohou bude:

 • Zodpovednosť za riadenie oddelenia správy majetku, investícií a bezpečnosti
 • Riadenie prevádzky technických zariadení budov a laboratórií (elektro, klimatizácia, kúrenie, sanita, stlačený vzduch a pod.)
 • Zodpovednosť za funkčnosť požiarnych systémov EPS a HSP
 • Zodpovednosť za riadenie Security agendy (strážna služba, prístupové systémy, kamerové systémy a pod.)
 • Riadenie interného tímu 6 zamestnancov a koordinácia externých dodávateľov služieb (starostlivosť o areál, upratovanie, podpora technického zázemia vlastnej kuchyne a bufetu a pod.)
 • Príprava podkladov pre investičné zámery a ďalšie technické projekty, následne ich realizácia
 • Zodpovednosť za archiváciu projektovej dokumentácie
 • Zodpovednosť za udržiavanie, aktualizáciu riadených dokumentov
 • Zodpovednosť za prevádzku plynového hospodárstva spoločnosti a dodávku tepla pre ďalších odberateľov v súlade s Energetickým zákonom (na základe Rozhodnutia ÚRSO SR)
 • Vypracovávanie reportov pre nadriadeného ako i vedenie spoločnosti
 • Zodpovednosť za riadenie agendy Business continuity pre Slovensko
 • Plnenie ďalších úloh podľa usmernenia nadriadeného zamestnanca (v závislosti na skúsenostiach kandidáta aj v EMEA regióne)

Požiadavky:

 • VŠ technického smeru
 • Predchádzajúce skúsenosti na pozícii Facility manažér alebo relevantná prax 10 rokov
 • Znalosť prislúchajúcej technickej legislatívy
 • Skúsenosti s riadením technických projektov
 • Schopnosť konať v dynamickom prostredí, odolnosť voči stresu, iniciatíva a komunikatívnosť.
 • Aktívna znalosť angličtiny
 • Aktívny vodič
 • Skúsenosti s riadením agendy dodávky tepla výhodou
 • Ovládanie Microsoft Office Suite, osobitne Word, Excel and PowerPoint, AutoCAD

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Miroslava Kuckova