SENIOR SOFTWARE DEVELOPER

Place of work: Twin City C, Mlynské nivy 14, Bratislava
Salary offered (gross): Starting salary from 2000 EUR

 

ON Semiconductor is seeking a self-driven and motivated software engineer to join the Solutions Engineering Center (SEC) team. As a software engineer, you will have the opportunity to develop code for a wide range of software topics from embedded microcontroller to cloud services, including SDKs and utilities using C++, Qt Quick, RESTful interfaces, Databases and Cloud services using the latest processes and software development techniques. The SEC Software team is fast paced, innovative and quality driven environment where Team is first. The ideal candidate will be an enthusiastic individual with strong desire to learn and advance the field of software engineering.

 

One of ON Semiconductor products, Strata Developer Studio, where team is contributing was launched publicly at CES 2019 (https://www.onsemi.com/strata)


Employee perks, benefits:

 

• Working in a dynamic, newly formed team in challenging international environment
• Flexible working hours, Home office
• Annual bonus – 50% from monthly basic salary
• Relocation bonus and travel allowance
• Pension – Company Contribution 3% of gross base salary
• Extra days of holiday
• Professional training and career opportunities
• Teambuilding and company’s events
• Motivating annual corporate financial bonus on the basis of the company’s economic results
• Meal card with €4,50 voucher per working day. Employee pays 1,03 Euro.

Requirements:

 

 • 5+ years modern C++11 (or newer) development or
 • 5+ years of one or more of the following: QML/Qt
 • Intra and Inter process communication between threads and processes
 • Understanding of modern software design theory Microservices, Design Patterns, Data and Compute distribution techniques
 • Experience with SCM tools (Git, …) and build tools (CMake, …)
 • Speaks and writes fluent in English
 • Strong analytical and problem-solving abilities
 • Strong communication skills

Competitive advantage may be:

 • Event based development using one of the following: GMainLoop/GLib, Libev, Libevent, Libuv, Boost ASIO
 • Scripting languages (Python, Bash, …)
 • Continuous integration tools (Jenkins, …)
 • Databases: one or more of following: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Couchbase, Sqlite3, Redis
 • Development using Agile methodologies (Scrum, …)
 • Experience with issue tracking tools (Jira, …)
 • Proven desire to develop software outside school assignments or
 • GitHub personal project on contributions to open source project

 


Ako prebieha výberové konanie?

Pri výberových konaniach sa zameriavame na technické zručnosti a jazykové znalosti uchádzačov o zamestnanie, ktoré získali počas študentského a pracovného života. V našej spoločnosti je veľký priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných a vysokých technických škôl a ich následný rozvoj. Skúseným uchádzačom o zamestnanie ponúkame stabilnú prácu a kariérny rozvoj. Všetci spoločne sa snažíme o priateľskú atmosféru.

recruiter

Jana Poliaková

recruiter

Životopis (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, jpg.

   Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.(bližšie informácie)
 

Recommend
Share
Tagged in