Senior finančný analytik/čka pre obchodné jednotky a korporátne financie

Do nášho globálneho finančného tímu hľadáme nového kolegu, ktorý bude spolu s kolegami z US spracovávať finančné analýzy pre našu spoločnosť v US. Súčasťou práce je denná komunikácia v anglickom jazyku (emaily, konferenčné hovory na týždennej báze). Práca v mladom dynamickom kolektíve s možnosťou sebarealizácie a predkladania vlastných analýz a riešení úloh.

Miesto výkonu práce: Piešťany (občasná práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1700 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

 • Analýza skutočných nákladov voči rozpočtovaným nákladom
 • Analýza tržieb a hrubej marže pre jednotlivé obchodné skupiny alebo produkty
 • Analýza ziskovosti a výkazu ziskov a strát
 • Analýza dát z výroby, odchýlok a trendovosti v dátach
 • Analýza licenčných poplatkov
 • Príprava rozpočtov a reporting
 • Asistencia na príprave a vykazovaní projektov zameraných na úsporu nákladov
 • Príprava podkladov a analýz jednotkových nákladov

Požiadavky:

 • Ekonomické vzdelanie alebo matematické s aplikáciou na ekonómiu
 • Prax v oblasti finančných analýz – minimálne 4 roky (skúsenosti z controlling alebo auditu)
 • Výborná znalosť MS Excel je podmienkou
 • Plynulá znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom)
 • Analytické schopnosti s vysokou mierou orientácie na detaily
 • Schopnosť samostatne pracovať, riešiť problémy a navrhovať riešenia
 • Pozitívny vzťah k práci s číslami a spracovávaniu veľkého objemu dát
 • Znalosť dátových kociek a práce s nimi je vítaná

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Miroslava Kuckova