Senior Applications Engineer For Power Management

Miesto výkonu práce: Piešťany (občasná práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 3 200 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Hlavnou úlohou úspešného kandidáta bude definícia a realizácia nových technologických a architektonických riešení výkonovej elektroniky s použitím SiC, IGBT, Si tranzistorov, ktoré sa zameriavajú na trh v horizonte 3-5 rokov, nazývané projekty Horizon 3. Jedná sa o najinovatívnejšie a najnáročnejšie projekty výskumu a vývoja, na ktorých pracujeme v tíme Systems Applications Solutions Engineering (SASE). Náš tím navrhuje konkurencieschopné systémové riešenia pre našich zákazníkov pomocou produktov onsemi, definuje a vyvíja nové produkty v úzkej spolupráci s OEM. Návrh, štúdia uskutočniteľnosti, simulácia v SPICE a merania budú vykonávané v novom výkonovom laboratóriu v Piešťanoch na Slovensku.

Popis práce:

 • Vývoj riešení a vývoj nových technológií (koncept, hardvér, PCB) pre výkonové aplikácie EV Traction Inverters a energetická infraštruktúra
 • Podpora Subject Matter Expertov v oblasti definície nového produktu, definícia test setupu, metodiky testovania a testovanie HW
 • Ochota učiť sa a rozširovať technické kompetencie na dennej báze, orientácia na detail
 • Vytváranie industrializovaných riešení na úrovni systému, článkov, technických poznámok a prezentácií smerom k vedeniu spoločnosti

Požiadavky:

 • Ukončené BS alebo inžinierske štúdium so skúsenosťami na úrovni vývoja výkonových systémov (10+ rokov)
 • Senior level znalosti v nasledujúcich oblastiach: systémový návrh výkonovej elektroniky ako DC-DC, AC-DC, DC-AC a trakčné meniče, návrh elektrických obvodov, návrh testovateľnosti
 • Senior level schematický a PCB dizajn výkonových meničov s nástrojmi ako Altium Designer (preferovaný) /Orcad/Allegro
 • Simulačné nástroje PSICE (preferovaný Simetrix/Simplis)
 • Základné skúsenosti s programovaním (výhodou: C/C++, Python alebo Labview)
 • Znalosti a skúsenosti v oblasti výkonových spínaných zdrojov napájania, lineárnych a mixed signal integrovaných obvodov
 • Aktívne počúvanie, tímová práca, sebainiciatíva, sebamotivácia
 • Komunikácia (slovom aj písmom) v anglickom jazyku

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova