SENIOR ANALOG & MIXED SIGNAL DESIGN ENGINEER

 

 

Place of work: Bratislava

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 2 000 EUR

Job description:

ON Semiconductor’s Corporate R&D (CRD) organization is responsible for the selection, acquisition, design, verification, integration and support of reusable intellectual property (IP) that is then used to facilitate custom ASIC and ASSP developments.
We are seeking experienced design engineers to join the Analog IP team.

Responsibilities:
• Interpreting requirement specifications and performing feasibility study
• Transistor and block level CMOS circuit design and tune for performance and manufacturability
• Detailed design simulation and top level verification
• Supervision of layout and post-layout verification
• Write design documentation and test guidance
• Train/mentor junior colleagues
• Silicon prototype lab evaluation and whole ICs debug support

Requirements:

• University degree in Electrical Engineering, Information Technology or related field
• 5+ years of silicon proven experience designing analog or memory circuitry
• Experience in circuit design theory and circuit concepts to create original and state of art solutions
• Knowledge of DFT techniques for analog and mixed signal design
• Solid understanding of semiconductor process technology and device physics
• Hands-on experience with industry standard design and verification tools (e.g. Cadence, Mentor, …)
• Written and verbal communication skills in English

Having the following skills is a plus:
• Experience with memory development such as SRAM/ROM/NVM/OTP
• Experience with behavioral models development of analog blocks in Verilog-A/AMS and/or VHDL-AMS
• Experience with mixed-signal design and verification tools

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková