Sales Operation Analyst

Place of  work: Flexible model (Piestany + home office)

Working time: Flexible working hours (core time 9,30-15,00)

Salary: From 1 600 EUR, depends on candidate´s experience.

Job description:

This position will report into the Sales and Marketing Chief of Staff’s organization as part of Corporate Sales and Marketing Operations in Phoenix, Arizona. As a Sales Operations Analyst you will be involved with a wide variety of business operations activities including managing processes surrounding direct, approved for sale customer codes, submittals of onsemi Corporate results into the World Semiconductor Trade Statistics organization, analytics surrounding monthly and quarterly Corporate KPI (Key Performance Indices) meetings and background support for a wide variety of Executive Management forums. This role will also focus on generating ad hoc reports as well as monthly/quarterly/annual reports to support the AMR Sales VP and provide a variety of support functions to the AMR sales team. Additional assignments will include reviews and analytics related to Sales Demand Forecasting and projects as assigned by management.

The successful candidate should have strong analytical skills with a willingness to learn from other Analysts in the organization in the areas of data, tools and work flows, processes and procedures.  Attention to detail, self-motivation, collaboration, team work, and strong innovation skills are necessary traits to for the successful candidate.

Performance Objectives:

  • Manage customer coding requests and submissions following established policies
  • Manage submittals to WSTS per the established deadlines
  • Ad-hoc projects and data analysis as required by Sales & Marketing Management related to business trends and events affecting onsemi business
  • Collaborate with Salespeople and Sales Management regarding demand forecasts as part of the global Sales Demand process
  • Enhance all business processes for productivity and the changing business environment
  • Support future mergers and acquisitions from a customer master standpoint

Requirements:

 • Strong communication skills and the ability to work autonomously
 • Time management/prioritization skills and the ability to multi-task to meet deadlines
 • Collaboration with team members globally to achieve productive results (global hours required)
 • Bachelor’s Degree with a desire to work in a Sales and Marketing analytical environment
 • 3+ years of comparable experience

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková