Recruiter – Business Partner 

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (Piešťany alebo Bratislava + práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1 600 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

U nás je to iné! U nás nebudeš len recruiterom ale business partnerom. Naša práca je komplexná. Aktívne vstupujeme do všetkých HR procesov ako napríklad onbarding, odmeňovanie, vzdelávanie a rozvoj… V spolupráci s manažérmi z Európy, Ameriky a Ázie obsadzujeme nové pozície na Slovensku. Ide najmä o inžinierské (elektrotechnika, IT) a business pozície (zákaznícky servis, marketing, finančné …). Sme tím nadšených ejčáristov a hľadáme človeka na rovnakej vlnovej dĺžke.

Požiadavky:

 • Prax v oblasti recruitmentu min. 2 roky.
 • Aktívne využívanie anglického jazyka.
 • Silné komunikačné, vyjednávacie a organizačné schopnosti.
 • Výhodou je pracovná skúsenosť z medzinárodnej spoločnosti a recruitmentom v rámci EMEA.

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova