Projektový manažér

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (Bratislava + práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 2 000 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

 • Manažment projektov zameraných na akvizície IP (Intellectual Property) v oblasti vývoja nových produktov (integrovaných obvodov)
   • Plánovanie a vedenie projektov
   • Koordinovanie a monitorovanie projektových aktivít
   • Plánovanie a monitorovanie rozpočtu projektu
   • Riešenie problémov v rámci projektov
 • Komunikácia s internými zákazníkmi, ako aj dodávateľmi
 • Vytváranie a udržiavanie dokumentácie a záznamov vo firemnej IP databáze

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie v technickej oblasti
 • Skúsenosť s projektovým manažmentom
 • Schopnosť analyzovať dáta
 • Zodpovednosť s dôrazom na detaily
 • Znalosť MS Project, MS Excel a MS PowerPoint
 • Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jaroslava Škriváneková