Projektový manažér

Od roku 2000 sa v Bratislava Development Center (BDC) vytvoril úspešný, kreatívny a technicky silný tím. BDC sa v rámci vývoja nových produktov zameriava predovšetkým na vývoj integrovaných obvodov pre automobilový priemysel. Produkty vyvinuté v Bratislave končia v automobiloch svetoznámych značiek, vrátane luxusných modelových rád predmetných značiek. Pridaj sa k nám, do nášho bratislavského tímu hľadáme ďalšieho projektového manažéra.

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (Bratislava + práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 2 500 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

 • Plánovanie a vedenie projektov v oblasti vývoja intellectual property (IP) blokov pre integrované obvody
 • Plánovanie a vedenie projektov
 • Koordinovanie a monitorovanie projektových aktivít
 • Riešenie organizačných a technických problémov v rámci projektov
 • Vytváranie a udržiavanie projektovej dokumentácie

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • Elektrotechnické vzdelanie je výhodou
 • Minimálne 5 rokov praxe v projektovom riadení
 • Schopnosť analyzovať data
 • Technické myslenie a samostatnosť
 • Schopnosť venovať pozornosť detailom
 • Znalosť MS Project, MS Excel a MS PowerPoint
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková