Program Manager – Evaluation Kits Mass Production

Manages the development and implementation process of a company’s evaluation kits (EVKs) / boards (EVBs) and services. Coordinates departmental or cross-functional teams, focused on delivering evaluation kits / boards from mass production to onsemi’s Global Distribution Centers. Monitors the program from initiation through delivery including planning and directing schedules and monitoring budget/spending. Organizes cross-functional activities, ensuring completion of the program.

Place of work: Flexible model (Piestany + home office)

Working time: Flexible working hours (core time 9,30-15,00)

Salary: From 3 000 EUR, depends on candidate´s experience.

Job description:

 • Developing and improving processes form mass production of onsemi’s evaluation kits
 • Assessment of existing evaluation kits and processes to improve safety, quality, efficiency, and cost effectiveness
 • Reviewing proposals from vendors to ensure compliance with company standards
 • Tracking and complete lifecycle management of company’s evaluation kits
 • Representing the engineering department within the organization to ensure that policies are followed
 • Reviewing and approving designs to ensure compliance with government regulations regarding safety and environmental impact

Requirements:

 • 10+ years of relevant industry experience
 • BS in Engineering, Advanced degree preferred
 • Experience in processing hardware engineering manufacturing data (gerbers, BOM, schematics)
 • Experience in fast paced New Product Development
 • Experience working with external contract manufacturers and suppliers preferred (CM/JDM/OEM)
 • Knowledge of PCBA/FPC/Module Assembly preferred
 • A working understanding of high-volume manufacturing process preferred
 • Interaction with large cross functional teams to lead production of evaluation kits including their full lifecycle management
 • Strong critical thinking, communication and detail oriented, and presentation skills with demonstrated leadership in dynamic, fast-paced environments preferred
 • Ability to travel 5% of time
 • Fluent English language

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková