Produktový manažér pre oddelenie polovodičových aplikácií

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (práca z domu + Piešťany)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 3 000 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Staň sa súčasťou nového globálneho aplikačného tímu v Piešťanoch. Prostredníctvom riadenia kľúčových projektov nášho tímu sa budeš podieľať na úspešnej implementácii onsemi produktov do koncových aplikácií renomovaných technologických spoločností. Aktivity, ktoré budú súčasťou tvojej práce:

 • Riadenie kľúčových projektov oddelenia
 • Koordinácia spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami zapojenými do pridelených projektov
 • Nastavenie a zabezpečenie dodržania časového plánu pridelených projektov
 • Dohľad nad dodržaním projektového rozpočtu
 • Zabezpečenie dodržiavania firemných štandardov a právnych predpisov
 • Oblasť vývoja aplikácií – projektové riadenie v súlade s nastavenými prioritami
 • Oblasť externej výroby, naskladnenia a expedovania vývojových dosiek – zlepšenie procesov, bezpečnosti, kvality a optimalizácia nákladov
 • Analýza a reportovanie kľúčových aktivít v rámci organizácie

Požiadavky:

 • Vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie 1. stupňa (Bc.) alebo vyššie /elektronika, výkonová elektronika/
 • 10 ročná prax v odbore
 • Práca s nástrojom projektového manažmentu (Jira PPM, MS project, atď.)
 • Skúsenosť s riadením medzifunkčnej kooperácie a s prácou s externými dodávateľmi
 • Skúsenosť s prácou s technickými údajmi pre výrobné procesy v elektrotechnike (gerbers, BOM, schematics)
 • Kritické myslenie, zmysel pre detail, komunikatívnosť, prezentačné zručnosti
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť nemčiny výhodou

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova