ON Semiconductor vytvára na Slovensku nové technologické špičkové oddelenie

Jedinečná pracovná príležitosť pre softvérových inžinierov so stážou v americkom ON Semiconductor

Americká korporácia ON Semiconductor zažíva na Slovensku ďalší boom vo svojom rozvoji. ON Semiconducor patrí k 20-ke technologických lídrov sveta a pre ďalšie rozširovanie svojich kapacít v oblasti vývoja a navrhovania technológií si vybrala práve Bratislavu.

V Bratislave sa buduje od základu nové oddelenie – Solutions Engineering Center. Špecializovaný software development tím bude sídliť v Oregone a odteraz aj v Bratislave.

Softvéroví špecialisti majú v súčasnosti jedinečnú šancu byť pri zrode tohto špičkového oddelenia, formovať jeho vývoj a byť súčasťou nových výziev i medzinárodných úspechov. Svoje uplatnenie v tíme nájdu oduševnení juniori i skúsení seniori s dobrými znalosťami programovania a so záujmom o mikroelektroniku a simuláciu.

Dizajnéri a inžinieri v ON Semiconductor oceňujú predovšetkým vysoko špecializovanú a kreatívnu prácu na inovatívnych projektoch so svetovým dosahom. Firma je orientovaná na výsledky, a tak dáva voľnosť v prístupoch k riešeniam, čo potvrdzujú aj slová šéfa tohto tímu Ian-a: „Rozhodne podporujem a očakávam inovácie, experimentovanie a oceňujem nové myšlienky i nové prístupy.“


A na čom bude pracovať bratislavský tím Solutions engineering?

 

Tím budú tvoriť softvéroví inžinieri na juniorskej aj seniorskej úrovni, ktorí budú navrhovať a vyvíjať programovacie kódy pre široké portfólio softvéru od mikrokontrolerov až po cloudové riešenia a taktiež Design Tools Software Development inžinieri, ktorí budú uplatňovať svoje znalosti SW a HW. Výstupom vývoja bude webové rozhranie, v ktorom bude používateľ môcť simulovať elektrické obvody s ON súčiastkami alebo priamo ON súčiastky.

Práca na projektoch je úzko previazaná s tímom v USA, a tak niekoľkotýždňovou stážou a zaškolením v Oregone pracovné cesty nekončia. Špecialisti počas vývoja softweru úzko spolupracujú a pravidelne komunikujú s kolegami v USA a ak je potrebné osobné stretnutie, tak cestujú do USA. V súčasnosti je v USA na rôznych stážach viacero inžinierov z ON Semiconductor Slovakia. Jedným z nich je Vladimír Sedlák, design inžinier, ktorý začal pracovať v ON Semiconductor už počas svojho štúdia. Najväčší prínos stáže vidí v oboznámení sa s projektami a technológiami, s ktorými by sa bežne nedostal do kontaktu, a v získaní užitočných informácií od skúsenejších kolegov. A prečo odporúča stáž v USA?

 

Z profesijného hľadiska má človek možnosť lepšie spoznať zahraničných kolegov, nadviazať nové priateľstvá a upevniť si medziľudské vzťahy, čo môže pozitívne ovplyvniť budúcu spoluprácu. Z osobného hľadiska je tu možnosť spoznať novú kultúru a zvyky, navštíviť rôzne zaujímavé miesta a v neposlednom rade zlepšiť svoje jazykové schopnosti.


Recommend
Share
Tagged in