MANUFACTURING APPLICATION SPECIALIST

 

 

Place of work: Piešťany

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 1 800 EUR

Job description:

What will be your main responsibilities in the role?

 • Performing analysis of business requirements, investigation of existing solutions, research of  vendors´offers; identification of the best IT automated solution option which will satisfy customers´needs.
 • Participation in all implementation phases of the new manufacturing solution; work in design, development, integration, testing, deployment and system maintenance life cycles support rollout the next sites.
 • Programming of interfaces (web services) for integration of new manufacturing applications with existing ones.
 • Leading and executing testing in support of the solution changes or upgrades.
 • Preparation of required documentations like functional specification, technical design, user guide, sustaining operational manual.
 • Supporting manufacturing applications user training.
 • Project management (Agile/Scrum).
 • Traveling abroad can be required (based on the project for one-two weeks).

Requirements:

 • University degree (information technologies or related field).
 • Experience /3+/in a similar position or participation in practical  software development projects and/or international scholarship programs is a significant advantage.
 • Proven experience in various steps of the system development life cycle. Ability to provide deep analysis and troubleshooting; find and evaluate solution options.
 • Flexibility and ability to work on multiple tasks and deal with change.
 • Ability to work across multiple remote sites, flexibility to travel.
 • Advanced communication skills in English both in spoken and written form.
 • Commitment to quality, customer service, and team environment.

Advantage is:
• Experience with PL/SQL, Java programming (Spring, Angular), Linux Shell, Web services, Java Script, .Net.

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Erika Bališová