Manažér vývoja polovodičových aplikácií pre elektrotechnický priemysel

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (práca z domu + Piešťany)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 4 000 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Staň sa súčasťou nového globálneho aplikačného tímu v Piešťanoch. Prostredníctvom riadenia tímu aplikačných inžinierov a riešenia produktových, aplikačných a systémových otázok sa budeš podieľať na úspešnej implementácii našich produktov do koncových aplikácií renomovaných technologických spoločností. Aktivity, ktoré budú súčasťou tvojej práce:

 • Riadenie a technický mentoring tímu elektrotechnických inžinierov v oblati zákazníckej aplikačnej podpory
 • Podpora vývoja zákazníckych aplikačných riešení prostredníctvom simulácií a hardvérového návrhu v oblastiach ‘intelligent power’ a ‘intelligent sensing’
 • Poskytovanie celosvetovej zákazníckej podpory pri aplikačných otázkach a reportovanie
 • Spolupráca s dizajnérmi integrovaných obvodov, technickými a obchodnými tímami firmy na kľúčových projektoch
 • Účasť na tvorbe technickej dokumentácie, článkov či webinárov slúžiacich pre návrh nových systémových aplikačných riešení Poskytovanie interných/externých tréningov pre konkrétne produkty/aplikácie.
 • Reportovanie kľúčových projektov v rámci korporácie

Požiadavky:

 • Vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie 1. stupňa (Bc.) alebo vyššie /elektronika, výkonová elektronika/
 • 15 ročná prax v odbore
 • Skúsenosti s vedením malého/stredného tímu
 • Skúsenosti v oblasti systémového aplikačného návrhu v jednej alebo viacerých oblastiach: DC-DC, AC-DC a DC-AC, motor control, image sensors, cloud power
 • Znalosti simulačných nástrojov: Simetrix/Simplis (preferovaný), Plexsim, atď.
 • Zručnosti v oblasti vývoja softvéru a firmvéru sú výhodou
 • Iniciatíva, motivácia, aktívne počúvanie, ochota učiť sa novým veciam, či schopnosť pracovať v tímovom prostredí sú nevyhnutnosťou
 • Aktívna znalosť anglického jazyka

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova