LONGTERM INTERSHIP

 

 

Place of work: Piešťany or Žilina

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): 6 EUR/ hour

Job description:

Job description:

ON Semiconductor has a broad portfolio of products with a huge diversity and a number of part numbers sold to thousands of customers. Since 2002, Technical Support Center has been one of the key technical departments supporting these customers. TSC department provides global technical support of product, application or system level of questions to enable implementation of our solutions to the end applications of prestigious technological companies. The job responsibilities includes:

 • Supporting Block Diagram reviews in cooperation with applications engineering team.
 • Provide customer assistance for technical product and application questions.
 • Participate in special application and cross reference projects as needed.

Requirements:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical Engineering
 • Technical understanding of semiconductors and electronics
 • Willingness to learn new information within the semiconductor industry
 • Working knowledge of computer software, Outlook and Microsoft Office
 • Self-drive to accomplish a closure of tasks in a timely manner
 • Time and workload management
 • Active English

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková