Kreditný analytik

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (práca z domu + Piešťany)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1300 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

 • Vymáhanie zahraničných pohľadávok.
 • Sledovanie vystavených faktúr, debitov a kreditov, analýza.
 • Predchádzanie nevymožiteľným pohľadávkam.
 • Aktívna spolupráca s ostanými oddeleniami spoločnosti – následná komunikácia so zakazníkom pre poskytnutie relevantných finančných informácií v prípade reklamácie a dobropisov.
 • Spolupráca s oddelením podpory predaja a marketingu.
 • Spolupráca s medzinárodným tímom pre distributorské programy.
 • Mesačné uzávierky / analýzy podľa požiadaviek manažmentu.

Požiadavky:

 • Ekonomické vzdelanie – výhodou.
 • Analytické myslenie, zmysel pre detail.
 • MS Excel – pokročilý.
 • Angličtina – stredne pokročilý slovom aj písmom (minimálne B2).
 • Práca v Oracle – výhodou.

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková