Koordinátor vozového parku

 

U nás je to iné! Naša práca je komplexná. Na spokojnosti našich zamestnancov nám záleží a preto sme sa rozhodli rozšíriť náš medzinárodný HR tím o koordinátora vozového parku spoločnosti. Budete členom EMEA C&B tímu, ktorého manažér sídli v Belgicku. Ak ste proaktívny, hovoríte plynule anglicky a máte skúsenosť z medzinárodného prostredia, táto pozícia by Vás mohla zaujať.

Miesto výkonu práce: Piešťany (občasná práca z domu)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1 400 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

 • Manažment firemných vozidiel v 16 krajinách EMEA a komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami (naši zamestnanci, leasingové spoločnosti, finančné a mzdové oddelenie)
 • Pomoc zamestnancom v procese objednávania, vybavovania poistných udalostí, doručenia objednaného vozidla
 • Zabezpečenie súladu objednávky a celého procesu s firemnou politikou, ako aj koordinácia zmien v pridelení vozidiel zamestnancom
 • Vyjednávanie s lízingovými spoločnosťami o podmienkach leasingu a dodania vozidiel, kontrola faktúr
 • Rola Manažéra vozového parku spoločnosti bude v budúcnosti rozšírená o úlohy Analytika benefitov a odmeňovania, ktoré zahŕňajú manažment zamestnaneckých benefitov (každoročné obnovenie registrácie, vstupné/výstupné formality pre našich zamestnancov v oblasti benefitov, správa benefitných kariet, správa životných a poistných zmlúv), predkladanie, zber a analýza údajov z trhu a iné oblasti C&B

Požiadavky:

 • Znalosť Excelu
 • Aktívna znalosť angličtiny slovom a písmom
 • Záujem o firemné autá, vývoj elektrifikácie a rozpočtovanie vozového parku
 • Samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
 • Proaktívny prístup
 • Zmysel pre detaily
 • Nemecký jazyk výhodou

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková