JUNIOR EDA TOOL ENGINEER

 

 

Place of work: Piešťany or Bratislava

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 1 400 EUR

Job description:

As part of the Corporate R&D Design Enablement department we are responsible for the evaluation, acquisition, development, integration and support of design tools and methodologies towards the worldwide BU development teams. We are looking for a mixed signal EDA tool specialist that can strengthen our abilities in the mixed-signal design space. We are offering a position that includes responsibilities such as:

 • Influence EDA vendors’ developments on the features, performance and quality of their Mixed signal design tools.
 • Establish new tools and methodologies increasing the quality of ON Semiconductor’s products.
 • Continuously make propositions to improve EDA tools environment and methodologies in order to improve designer productivity and satisfaction level.
 • Support the worldwide design community in using external EDA tools and internally developed scripts and tools.

Requirements:

 • MS degree or equivalent in Electrical Engineering, Computer Science, Math or related field;
 • Good understanding of circuit design and semiconductor physics.
 • Knowledge and experience in the use of CAD tools for circuit design and layout.
 • Experience with Linux as a user environment.
 • Affinity with programming & scripting languages such as Perl, Bash, TCL, Python, QT, C, C++…
 • Having experience with revision controlled development environments (SVN, Cliosoft, GIT,…).
 • Strong communication, problem solving, decision making, documentation, and team work skills.
 • Fluent in English.

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková