JUNIOR ANALOG DESIGN ENGINEER

 

 

Place of work: Bratislava

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 1 400 EUR

Job description:

ON Semiconductor’s Corporate R&D (CRD) organization is responsible for the selection, acquisition, design, verification, integration and support of reusable intellectual property (IP) that is then used to facilitate custom ASIC and ASSP developments.

We are seeking design engineers to join the Analog IP team. Graduates are also welcome as we will provide you corresponding training support.

 

You will cover together with senior engineers:

 • Analog transistor level and block CMOS circuit design and tune for performance and manufacturability
 • Perform detailed design simulation and top level verification
 • Cooperate closely with layout team
 • Write design documentation and test guidance
 • Silicon prototype lab verification and debug support

Requirements:

 • University degree in Electrical Engineering, Information Technology or related field
 • Knowledge of basic circuit analysis theory
 • Keen to learn new things to gain technical expertise
 • Basic written and verbal communication skills in English

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková