INŽINIER ZÁKAZNÍCKEJ KVALITY

ON Semiconductor Slovakia hľadá do svojho Európskeho tímu kandidáta na oddelenie Customer Quality. Na tejto technickej pozícii budete koordinovať kvalifikáciu nových produktov u zákazníka a zmenové konania so zákazníkmi.

Miesto výkonu práce: Piešťany, Vrbovská cesta 2617/102

Pracovná zmena: Ranná (08.00 – 16.30)

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta od 1 300 EUR

Popis práce:

ON Semiconductor Slovakia hľadá do svojho Európskeho tímu kandidáta na oddelenie Customer Quality. Na tejto technickej pozícii budete koordinovať kvalifikáciu nových produktov u zákazníka a zmenové konania so zákazníkmi, riadiť aktivity zamerané na predkladanie príslušnej dokumentácie (PPAP, zákaznícke špecifikácie, kvalifikačné dáta) a spravovať zákaznícky portál. Taktiež budete iniciovať aktivity na zlepšovanie procesov so zákazníkmi v oblasti kvality.

Ako Inžinier zákazníckej kvality kooperujete s členmi tímu v rôznych krajinách a zároveň spolupracujete s inými oddeleniami v rámci spoločnosti napr. oddelenie vývoja, plánovania, technickej podpory. Denne komunikujete aj s našimi externými zákazníkmi.

Požiadavky:

 • Technické vzdelanie.
 • Prax 3 roky.
 • Plynulá znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom).
 • Silné komunikačné, vyjednávacie a organizačné schopnosti sú podmienkou.
 • Počítačové zručnosti na užívateľskej úrovni (Outlook, Excel, Word, Adobe Acrobat).

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková