INTERNSHIP – výkonová elektronika (SASE tím)

 

Náš profesionálny tím pracujúci v oblasti výkonovej elektroniky hľadá motivovaného študenta, ktorý bude spolupracovať s inžiniermi zodpovednými za validáciu našich nových produktov a systémov. Onsemi polovodičové produkty v oblasti elektrických vozidiel (BEV) a energetickej infraštruktúry (EI) sú kľúčovou súčasťou systémov našich veľkých zákazníkov – OEMs.

Zaoberáme sa najinovatívnejšími a najnáročnejšími projektami výskumu a vývoja, v rámci organizáce  Systems Applications Solutions Engineering. Navrhujeme konkurencieschopné systémové riešenia pre našich zákazníkov pomocou produktov onsemi, definujeme a vyvíjame nové produkty v úzkej spolupráci s OEM. Návrh, štúdie uskutočniteľnosti, simulácia a testovanie v novootvorenom vysokovýkonnom laboratóriu v Piešťanoch na Slovensku s rozlohou >500 m2, ponúka jedinečnú príležitosť byť súčasťou tímu profesionálov.

Ak sa chceš zapojiť a formovať budúcnosť elektromobility a energetickej infraštruktúry už teraz, toto je jedinečná príležitosť pre teba ako nakopnúť svoju kariéru už počas štúdia na vysokej škole.

Miesto výkonu práce: Piešťany (občasná práca z domu)

Pracovný čas: 20 hodín týždenne

Plat: Od 7,50 EUR/hod, podľa skúseností kandidáta

Job description:

 • Podpora inžinierskych činností ako je návrh podporných dosiek plošných spojov, testy hardvéru pre tímom vyvinuté systémy
 • Automatizácia zberu a analýza dát z najmodernejších meracích zariadení na trhu
 • Komunikácia so širším tímom v rámci spoločnosrti, poskytuje spätnú väzbu a výsledky testov

Requirements:

Pre túto pozíciu hľadáme motivovaného a zručného študenta v oblasti výkonovej elektroniky a meraní s týmto zameraním:

 • osvedčenie § 21 Elektrotechnik
 • znalosť výkonovej elektroniky, prípadne vlastná skúsenosť s návrhom spínaného meniča (napr. vlastný dizajn a oživenie spínaného zdroja)
 • praktická skúsenosť s meraním v laboratóriu s použitím meracích zariadení ako osciloskop, generátor atď.
 • znalosť anglického jazyka

 Výhodou:

 • návrh plošných spojov v CAD-e (napr. Altium, Eagle) a mechanické 3D modelovanie
 • základy programovania v jazyku C, prípadne skúsenosť s návrhom GUI
 • skúsenosť s algoritmami riadenia pre výkonovú elektroniku v prostredí MATLAB

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková