Internship – Software inžinier (platená stáž pre študenta)

Uvedená pracovná príležitosť je 12 mesiacov na dohodu o brigádnickej práci študenta.

Miesto výkonu práce: Landererova 12, Panorama City, Bratislava

Pracovný čas: 20 hodín týždenne

Plat: Od 7 EUR/hodina, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Ponúkame internship (brigádu) na aktívne vyvíjanom projekte. Budeš si môcť vyskúšať niektoré z technológií či už  ako moderné C++, CMake, QML/Qt alebo Node.JS, React, Material UI príp. Flutter. Návrh a tvorbu rozhraní s  použitím REST, JSON, ZeroMQ ale aj ďalšie, ktoré môžu časom prísť. Prácu s nástrojmi ako Git, Jenkins, Jira. Budeš pracovať s kolegami na vývoji a údržbe zdrojového kódu Strata projektu.

 

O projekte:

Budeš pracovať na SaaS ekosystéme Strata. Ide o novú softvérovú vývojovú platformu, ktorá zákazníkom onsemi pomáha pri návrhu a vyhodnocovaní prototypov založených na našich technológiách a súčiastkach. Dostupnosť takýchto nástrojov je strategickým elementom a pomáha našim zákazníkom podstatne skrátiť čas vývoja od prototypu k finálnemu produktu s použitím produktov onsemi. Viac info: https://onsemi.com/strata.

Požiadavky:

 • Študent softvérového inžinierstva, informatiky alebo príbuzného oboru
 • Otvorenosť a ochota učiť sa nové technológie a postupy softvérového inžinierstva
 • Základná znalosť aspoň jedného z C++ (aspoň C++11), QML/Qt alebo Javascript výhodou
 • Aktívny prístup a schopnosť pracovať v tímovom prostredí
 • Anglický jazyk – slovom aj písmom

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova