Internship – IT Global Helpdesk (platená stáž pre študenta)

Uvedená pracovná príležitosť je na 12 mesiacov na dohodu o brigádnickej práci študenta, s možnosťou predĺženia.

Miesto výkonu práce: Piešťany a práca z domu (po zaškolení)

Pracovný čas: 20 hodín týždenne

Plat: 6,00 EUR

Popis práce:

 • Inštalácia software na základe vytvorenej požiadavky od interného užívateľa
 • Inštalácia/konfigurácia nových zariadení laptop/desktop pre užívateľov
 • Vzdialená podpora koncových užívateľov a diagnostika ich problémov telefonicky a prostredníctvom nástrojov na to určených
 • Využívanie tiketovacieho systému SysAid a zapisovanie aktivity
 • Kontrola IT inventára v tiketovacom systéme SysAid
 • Spolupráca s ostatnými tímami v rámci celého sveta

Požiadavky:

 • Základné IT skúsenosti
 • Windows 7/10/11, Microsoft Office 2016/2019/365
 • Základy inštalácie rôznych SW, HW základy laptopov/desktopov. Skúsenosti so sieťovým pripojením a Wi-Fi
 • Angličtina slovom aj písmom
 • Komunikatívnosť
 • Výhodou sú Windows remote desktop/connection, Microsoft 365, Microsoft Power Automate, Microsoft Azure

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova