INTERNSHIP IN APPLICATION TEAM

 

 

Place of work: Twin City C, Mlynské nivy 14, Bratislava

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 6 EUR/ hour

Job description:

A broad portfolio of automotive power management integrated circuits has been designed at ON Semiconductor Bratislava Development Center since 2000. Applications engineering role is to validate the performance of the product prototypes on the bench using automated bench equipment set up as well as individual measurement instruments. The job responsibilities include:

 • Perform specific measurements in order to evaluate product prototypes;
 • Design and build PCBs and hardware needed for evaluation of prototypes and / or customer samples;
 • Develop a software code for controlling measurement equipment needed for evaluation of the prototypes / samples.

Requirements:

 • Familiarity with one of the schematic and layout editors (Altium, Orcad, Mentor, Protel, PADs…).
 • Working knowledge of lab equipment.
 • Familiarity with a programing language is an advantage.
 • Working knowledge of Microsoft Windows and Microsoft Office.
 • Self-drive to accomplish a closure of tasks in a timely manner.
 • Problem solving skills.
 • Communications skills.
 • Good command of English.

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková