Internship – Aplikačný inžinier (platená stáž pre študenta)

Uvedená pracovná príležitosť je 12 mesiacov na dohodu o brigádnickej práci študenta.

Miesto výkonu práce: Landererova 12, Panorama City, Bratislava

Pracovný čas: 20 hodín týždenne

Plat: Od 7 EUR/hodina, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Hľadáme do tímu študenta/-ku na internship (brigádu), ktorý/-á bude s nami spolupracovať na našich inovatívnych projektoch. Ak sa zaujímaš o elektroniku a bavia Ťa spínané / lineárne zdroje, daj nám o sebe vedieť. Budeš sa venovať práci na fyzikálnych a simulačných modeloch v prostrediach ako napríklad: MatLab, Spice a Simplis. Okrem toho získaš skúsenosti s editovaním, správou databáz a tvorbou dokumentácie.

 

O našom projekte:

 

Staneš sa súčasťou dynamického kolektívu, ktorý pracuje na online podporných nástrojoch slúžiacich na návrh a modelovanie dizajnu rôznych topológií DC/DC a AC/DC napájacích zdrojov. Naše nástroje sa taktiež podieľajú na evaluácii a výbere vhodných súčiastok pre zákazníka z portfólia onsemi, čím výrazne skracujú procesy v iniciálnej fáze projektov našich zákaznikov.

Požiadavky:

 • Študent vysokej školy, elektrotechnika alebo príbuzný obor
 • Základné poznatky z elektrotechniky
 • Základné skúsenosti s programovaním
 • Schopnosť čítať anglický text s porozumením
 • Schopnosť pracovať v tímovom prostredí
 • Ochota učiť sa nové veci a technológie

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková