GLOBAL CUSTOMER MANAGER FOR AMR MARKET

 

 

 

Place of work: Piešťany, Vrbovská cesta 2617/102

Working hours: Afternoon 15.00 – 23.30

Salary offered (gross): Starting salary from 1 800 EUR + 30% afternoon shift premium of the base salary.

Job description:

Onsemi is seeking a self-driven and experienced professional to join the EMEA Service Operations team. As a Global Customer Manager, you will have the opportunity to support strategic onsemi customer on a global level and be a focal point for key activities related to order placement, supply risk prevention, global escalations and order management tools and process improvements. In the fast-paced and demanding semiconductor market environment, this is a highly active, multi-tasking role requiring time and priority management, flexibility, teamwork, and collaboration combined with a focused drive towards completion of department and company goals.

Key Goals/Objectives/Activities:

 • Provide global support to strategic onsemi customers on tactical and strategic level.
 • Work with key customer contacts on proper order placement in line with onsemi production lead times.
 • Analyze data, produce summary for executive management for most critical customer escalations.
 • Participate in cross-functional meetings and projects to support development of Order Management business tools and processes.
 • Assist Customer Service Representatives (CSR) with customer specific requirements and build/foster customer relationships.
 • Identify high impact, global systemic supply risk introducing issues, clearly communicate and work on resolution with key stakeholders.
 • Drive performance improvement and efficiencies through KPI and customer scorecards.

Requirements:

 • Strong communication skills (written and verbal).
 • Analytical and problem-solving skills.
 • Strong interpersonal skills.
 • Advanced knowledge of MS Excel.
 • Ability to multitask and balance short- and long-term goals.
 • Understanding of Supply Chain Management is an advantage.
 • Relevant working experience minimum 5 years+.

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková