FUNCTIONAL SAFETY ENGINEER

 

Od roku 2000 sa v Bratislava Development Center (BDC) vytvoril úspešný, kreatívny a technicky silný vývojový tím. BDC tím sa zameriava predovšetkým na vývoj integrovaných obvodov pre automobilový priemysel v rámci vývoja nových produktov. Produkty vyvinuté v Bratislave končia v automobiloch svetoznámych značiek. Do nášho bratislavského tímu hľadáme Functional Safety inžiniera, ktorého náš globálny Functional Safety (FuSa) tím rád zaškolí.

Miesto výkonu práce: Bratislava, Mlynské nivy 14 (Twin City C)

Pracovná zmena: Ranná 8.00 – 16.30 /flexibilná/

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta min 2500 EUR

Popis práce:

 

 • Vedenie Functional Safety (FuSa) analýzy podľa normy ISO26262 a interného FuSa plánu
 • Definovanie bezpečnostného konceptu v spolupráci so zákazníkom a aplikačným tímom
 • Definovanie spoľahlivej a cenovo efektívnej architektúry pre dosiahnutie požadovaného diagnostického pokrytia v spolupráci s vývojovým tímom pre integrované obvody
 • Zodpovednosť za výstupy FuSa analýzy: FMEDA, Dependent Failure Analysis (DFA), Fault Tree Analysis (FTA)
 • Koordinácia a práca na simuláciách poruchových stavov podľa požiadaviek bezpečnostného konceptu
 • Vytváranie celkovej FuSa dokumentácie (Safety manual, Hardware Software Interface…)
 • Spolupráca s nezávislým hodnotiteľom pre FuSa
 • Podpora a vytváranie dokumentácie – Safety Case Report v spolupráci s globálnym FuSa tímom
Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa elektrotechnického smeru
 • Min. 5 rokov praxe v návrhu analógových alebo mix-signal integrovaných obvodov
 • Technické myslenie, tvorivosť a samostatnosť
 • Schopnosť venovať pozornosť detailom
 • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • Výborná znalosť angličtiny slovom a písmom

Výhodou sú:

 • Znalosti ISO26262 a FuSa analýz pre polovodičové súčiastky (FMEDA, DFA, FTA)
 • Metódy pre výpočet spoľahlivosti

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková