FULL STACK DEVELOPER FOR NEW PROJECT

Place of work: Panorama City III. Business, Bratislava

Working shift: Morning 8.00 – 16.30 (flexible)

Salary: Depends on candidate´s experience, from 1800 EUR

 

Job description:

 

Are you tired of working on financial and insurance software in a micro-managed environment where creativity is forbidden and asking questions is like talking to wall? Are you tired of using complex proprietary framework having feeling that you are not learning anything? If the answer to any of the previous questions is YES then we are the right company for you.

We don’t use proprietary frameworks, we use popular languages and frameworks that will add value to your portfolio of knowledge. Some examples of what you can learn and master in our team: Java, JavaScript, React.JS, Docker, AWS, Git, Intellij idea, VS Code, Python (Math libraries, plotting), PCB design & circuit simulators, Jenkins CI/CD, Sonar Cube, Selenium

Your job will be to help us create next generation web based tools enable customers to rapidly test their PCB and circuit designs. These are newly created projects that are hosted on main ON Semiconductor page: www.onsemi.com. If you prefer real programming work and like learning, join our development team.

By working at ON Semiconductor you will be part of an organization that takes pride in nurturing engineers just like you, and will provide opportunities to help you grow and truly shine. The team is new, with the dynamism of a start-up, but with the stability of a Fortune 500 company behind it – come help us shape our future!

 


Benefits:

 

 • Flexible working hours, Home office
 • Annual bonus – 50% from monthly basic salary
 • Annual corporate bonus based on the company’s results
 • Professional training and career opportunities
 • Teambuilding and company’s events
 • Relocation bonus and travel allowance
 • Extra days off – Bridge days
 • Sick days and Sick leave contributions
 • Company Contribution to Pension System
 • Regular salary review
 • Working in a dynamic, newly formed team in challenging international environment
 • Meal voucher 4.80€ (Employee pays 1.09€)

Requirements:

 

 • BS/MS Electrical Engineering or Computer Science.
 • 3 years of experience in software development.
 • Can write simple and clean code with following good testing principles.
 • Strong knowledge of OOP principles (SOLID, design patterns).
 • Knowledge of Java or JavaScript.
 • Good communication skills, team player.
 • English knowledge (written and spoken).

Competitive advantage may be:

 • Knowledge of Web development.
 • Familiar with UX (user experience) and UI (user interface) development.
 • Experience working in and agile (Scrum) team.
 • Experience with design and architecture of product / projects.
 • Experience with Docker, Kubernetes, Amazon Web Services; Selenium; Hardware modeling.

Ako prebieha výberové konanie?

Pri výberových konaniach sa zameriavame na technické zručnosti a jazykové znalosti uchádzačov o zamestnanie, ktoré získali počas študentského a pracovného života. V našej spoločnosti je veľký priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných a vysokých technických škôl a ich následný rozvoj. Skúseným uchádzačom o zamestnanie ponúkame stabilnú prácu a kariérny rozvoj. Všetci spoločne sa snažíme o priateľskú atmosféru.

recruiter

Jana Poliaková

recruiter

Životopis (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, jpg.

   Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.(bližšie informácie)
 

Recommend
Share
Tagged in