Finančný analytik

Miesto výkonu práce: Flexibilný model (práca z domu + Piešťany)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba (základný pracovný čas 9,30-15,00)

Plat: Od 1400 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

Do nášho globálneho finančného tímu hľadáme nového kolegu, ktorý bude spolu s kolegami z US spracovávať finačné analýzy pre našu spoločnosť v US. Súčasťou práce je denná komunikácia v anglickom jazyku (emaily, konferenčné hovory na mesačnej báze).

Popis práce:

 • Analýza skutočných nákladov voči rozpočtovaným nákladom.
 • Analýza tržieb a hrubej marže pre jednotlivé obchodné skupiny alebo produkty.
 • Analýza ziskovosti a výkazu ziskov a strát.
 • Príprava rozpočtov a reporting.
 • Asistencia pri príprave a vykazovaní projektov zameraných na úsporu nákladov.
 • Príprava podkladov a analýzy jednotkových nákladov.

Požiadavky:

 • Ekonomické vzdelanie.
 • Prax v účtovníctve alebo v oblasti finančných analýz – minimálne 2 roky.
 • Analytické schopnosti s vysokou mierou orientácie na detaily.
 • Schopnosť samostatne riešiť problémy.
 • Plynulá znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom).
 • Aktívne využívanie MS Excel, Outlook.

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova