EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

Miesto výkonu práce: Piešťany, Vrbovská cesta 2617/102

Pracovná zmena: Ranná 8.00 – 16.30 (flexibilná)

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta od 1 800 EUR

Popis práce:

 • Vývoj embedded softvéru v C, C++ pre IoT aplikácie.
 • Vytváranie softvérových knižníc a dokumentácie pre konkrétne loT vývojové kity.
 • Úzka spolupráca s HW tímom pri vývoji hardvéru (digitálne rozhrania, čítanie schém).
 • Programovanie mikrokontrolérov ARM na operačných systémoch mbedOS, FreeRTOS.
 • Integrácia týchto knižníc do CMSIS archívu pripojiteľného do vývojových prostredí ako Eclipse, IAR.
 • Práca s kolaboračnými nástrojmi Atlassian (Bitbucket, Confluence, Jira).
 • Práca s Cloud platformami (AWS, MS Azure).
 • Definícia testov a testovacieho setupu pre špecifické aplikácie a systémové riešenia.
 • Poskytovanie interných/externých tréningov pre konkrétne produkty/aplikácie.
 • Podpora a vytváranie aplikačných poznámok a kompletnej technickej dokumentácie, prezentácií k produktom.

Požiadavky:

 • Prax v odbore 3-5 rokov.
 • Vývoj softwéru v jazykoch C, C++, objektovo orientované programovanie.
 • Vytváranie knižníc (drivers) pre špecifické produkty a aplikácie.
 • Znalosť GNU tool chain, ARM mbedOS, GIT, XML, CMSIS – výhodou
 • Anglický jazyk – aktívne slovom a písmom.
 • Znalosť MS Office applications, Outlook, Internet Explorer.

Kontaktujte nás:

Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

 ÁNO, súhlasím.
Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
Informovanie:
Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
(bližšie informácie)

Erika Bališová