EDA TOOL INŽINIER

 

Pre náš rozvíjajúci sa tím v Bratislave hľadáme nadšencov elektroniky, ktorí dokážu vymýšľať nové riešenia alebo overovať riešenia v laboratóriu. Môžeš sa podieľať na vývoji čipov, ktoré nájdeš v inteligentných telefónoch alebo autách najznámejších značiek. Svetoví výrobcovia elektroniky spolupracujú s nami pri vývoji čipov, ktoré obsahujú unikátne riešenia pomáhajúce posunúť hranice ich možného uplatnenia, resp. ochrany životného prostredia alebo bezpečnosti. Pridaj sa k našim skúseným kolegom, nech môžeš zužitkovať a aj si rozšíriť svoje znalosti. Dokážeme Tvoje schopnosti oceniť.

Miesto výkonu práce: Bratislava, Mlynské nivy 14 (hybridný model: práca z domu + z kancelárie)

Pracovný čas: Flexibilná pracovná doba

Plat: Od 2000 EUR, podľa skúseností kandidáta

Popis práce:

 • Podpora interných užívateľov Electronic Design Automation (EDA) prostriedkov
 • Evaluácia nových EDA prostriedkov pre účely využitia v rámci onsemi
 • Spolupráca s internými užívateľmi pri definícii nových EDA metodológií a prostriedkov
 • Spolupráca s externými dodávateľmi EDA riešení pri definícii nových EDA prostriedkov, resp. ich funkcií

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v oblasti informačných technológií, elektrotechniky alebo príbuznom odbore
 • 5+ rokov praxe v oblasti podpory / správy EDA prostriedkov, príp. v oblasti ich využívania pri návrhu alebo verifikácii elektronických funkčných blokov, resp. integrovaných obvodov
 • Znalosť min. jedného z  nasledovných EDA prostriedkov – Cadence, Mentor, Synopsys
 • Znalosť min. jedného programovacieho jazyka (ideálne jeden z nasledových troch: BASH, TCL, Python, Perl, C)
 • Znalosť min. jedného z Hardware Description Language (HDL) jazykov – Verilog-A, Verilog-AMS, SystemVerilog
 • Znalosť simulačných prostriedkov (napr. Spectre, Eldo)
 • Znalosť operačného systému Linux na užívateľskej úrovni
 • Znalosť anglického jazyka min. na úrovni B1

 Výhodou je:

 • Skúsenosť s Jira, Confluence
 • Skúsenosť s prostrediami pre riadenie revízií ( Cliosoft, SVN, Git, Bitbucket)

Kontaktujte nás:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova