EDA TOOL ENGINEER

 

 

Place of work: Piešťany or Bratislava

Working hours: Morning 8.00 – 16.30 /flexible/

Salary offered (gross): Depends on candidate´s experience, from 2 000 EUR

Job description:

As part of the Corporate R&D Design Enablement department we are responsible for the evaluation, acquisition, development, integration and support of design tools and methodologies towards the worldwide ON Semiconductor design teams. We are looking for a functional verification specialist that can strengthen our abilities in the mixed-signal and digital design space. We are offering a position that includes responsibilities such as:

 • Influence EDA vendors’ developments on the features, performance and quality of their functional verification tools.
 • Establish new tools and methodologies increasing the quality of ON Semiconductor’s products.
 • Continuously make propositions to improve EDA tools environment and methodologies in order to improve designer productivity and satisfaction level.
 • Support the worldwide design community in using external EDA tools and internally developed scripts and tools.

Requirements:

 • MS degree or equivalent by experience in Electrical Engineering, Computer Science or related field.
 • 5+ years of functional verification expertise (architect, designer, project lead, etc.).
 • Experience with functional verification tools (analog, digital & mixed-signal simulation; aging/reliability/ESD/SOA/… simulation; simulation environments; …)  from EDA vendors such as Cadence, Mentor, Synopsys …
 • Experience with SystemVerilog & UVM based verification methodology.
 • Experience with Verilog-A, Verilog-AMS and SystemVerilog behavioral modelling languages.
 • Experience with Emulation Platforms and Tools.
 • Experience with Linux as a user environment.
 • Affinity with programming & scripting languages such as Perl, Bash, TCL, Python, QT, C, C++…
 • Having experience with revision controlled development environments (SVN, Cliosoft, Git).
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • A team player with excellent communication skills – verbal and written.
 • Fluent in English.

Contact us:

  Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková