Eda Tool Engineer

Place of  work:  Bratislava, Twin City C, Mlynské nivy 14 (job with occasional home office)

Working time: Flexible working hours (core time 9,30-15,00)

Salary: From 2 500 EUR, depends on candidate’s experience

Job description:

Since 2000, the Bratislava Development Center (BDC) has built a successful, creative and technically strong team. BDC focuses primarily on the development of integrated circuits for the automotive industry. Products developed in Bratislava end up in the cars of world-famous brands, including the luxury models of these brands. We are looking for next EDA Tool Engineer to join our Intellectual Property (IP) Development team.

 • Advanced verification of electrostatic discharge (ESD) and electrical rules during the design of integrated circuits
 • Definition and documentation of ESD and electrical rule checks
 • Definition of new methods for ESD and electrical rule checking
 • Support of internal users using the programmable ESD and electrical rule checking tool

Requirements:

 • University degree in a technical field (preferably in electronics) or math or physics
 • Have min. 8 years of experience in the design or layout of integrated circuits (IC) or in the Electronic Design Automation (EDA) tools
 • Knowledge of Electrostatic Discharge (ESD) protection circuits
 • Knowledge of IC design topologies
 • Knowledge of an EDA tool – min. one of Cadence, Mentor, Synopsys
 • Knowledge of a programming language – min. one of SKILL, TCL, Python, Perl
 • Knowledge of Linux (user level)
 • Knowledge of revision control tools (e.g. Cliosoft) is an advantage
 • Knowledge of hardware programming languages (e.g. Verilog-A, Verilog-AMS, SystemVerilog) is an advatage
 • English level min. B1 (writing, reading)
 • Team-work oriented

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.

  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.

  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova